slide-rybitwy-2

Stawy w Nerwiku (gmina Purda). Jest to niewielki kompleks stawów o łącznej powierzchni ok. 12 ha. Od wielu lat nie prowadzi się na nich intensywnej gospodarki rybackiej. Stawy są w znaczenej części porośnięte osoką aloesowatą (Stratiotes aloides), która stanowi dla rybitwy czarnej (Chlidonias niger) znakomite miejsce lęgowe – do 30 par. Ponadto stawy porasta szuwar trzcinowy (Phragmites australis) oraz pałki wąskolistnej (Typha angustifolia).

Stawy otoczone są gruntami ornymi, nieużytkami oraz lasem. Główne zagrożenie to zmiana użytkowania stawów w kierunku intensywnej gospodarki rybackiej.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo