ostoje

Jedną z najskuteczniejszych form ochrony ptaków jest posiadanie na własność terenów stanowiących ich miejsca lęgowe, miejsca odpoczynku lub żerowiska. Będąc właścicielem gruntu decydujemy o tym jak na nim gospodarować, ażeby ptaki czuły się tam jak najlepiej.

Od 1990 roku PTOP przy wsparciu rzeszy naszych przyjaciół kupuje ziemie w najcenniejszych ptasich ostojach Podlasia, Warmii i Mazur. Dziś jesteśmy właścicielem prawiem 1700 ha i dzierżawcą 222,0096 ha lasów, łąk, pastwisk, pól, starorzeczy, nieużytków i śródpolnych zadrzewień.

Łącznie Ostoje ptaków PTOP to ponad 1900 ha, a oto one:

woj. podlaskie:

Dziś na Podlasiu własności PTOP, gdzie chronimy ptaki to:
1427,8998 ha i dzierżawimy kolejne 164,1373 ha.

woj. warmińsko-mazurskie:

Dziś na Warmii i Mazurach własność PTOP, gdzie chronimy ptaki to:
74,2456 ha i dzierżawy kolejne: 57,8723 ha.

Nasze ostatnie zakupy to:
ponad 45 ha torfowiska wysokiego zakupione w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Gorbacz" (gm. Michałowo, woj. podlaskie), około 2,6 ha przy granicy rezerwatu przyrody "Jezioro Wiejki" (gm. Gródek) oraz 12,36 ha w województwie warmińsko-mazurskim (Nerwik, gm. Purda) nabyte w ramach projektu ochrony rybitw.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo