slide-rybitwy-2

Polder Kwiecewo (gmina Świątki). Polder otoczony jest podmokłymi łąkami, okresowo zalewanymi szuwarami oraz polami uprawnymi. Niegdyś w miejscu polderu istniało jezioro, które osuszono i przekształcono w intensywnie użytkowane łąki kośne, pastwiska i pola uprawne. Wraz z zaprzestaniem użytkowania teren ten wypełnił się wodą  i do dziś funkcjonuje jako polder o zmiennym poziomie wód. Jest to płytki zbiornik, ze strefą przybrzeżną porośniętą szuwarem z trzciny pospolitej (Phragmites australis) i pałki wąskolistnej (Typha angustifolia), oraz kępy osoki aloesowatej (Stratiotes aloides).

Zasilanie zbiorników to przede wszystkim wody opadowe i spływy powierzchniowe z otaczających zbiornik pól. Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami ornitologicznymi, stanowiąc miejsce lęgowe jak i noclegowisko dla ptaków wodno-błotnych. Gatunki lęgowe: rybitwy białowąsa (Chlidonias hybridus) – 130 par, rybitwa czarna (Chlidonias niger) – 52 pary, rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) – 3 pary. Ponadto wiele innych cennych gatunków lęgowych zagrożonych i chronionych w Europie, jak: bąk, bączek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, zausznik, perkozek, krakwa, cyraneczka, cyranka, płaskonos, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, kropiatka, zielonka, derkacz, wodnik, czajka oraz gąsiorek. Miejsce jest wykorzystywane również jako noclegowisko żurawia (Grus grus), którego liczebność wzrasta do 1000 osobników.

Główne zagrożenia to ekspansja zarośli wierzbowych. Wierzba krzaczasta stanowi zagrożenie dla otwartego charakteru zarówno zbiorników wodnych jak i terenów otaczających.

Ochrona obszarowa: rezerwat przyrody „Kwiecewo”, projektowany OSOP Natura 2000 (na dzień 14.08.2009 jeszcze nie zgłoszony do KE). Na terenie polderu Kwiecewo PTOP realizuje obecnie akcję "Ratuj Kwiecewo". Jest to ogólnopolska zbiórka pieniędzy na wykup prywatnych gruntów, zalewanych przez wody polderu. Zakupiono obecnie ok. 11,7879 ha gruntów, do zakończenia akcji niezbędne jest wykupienie kolejnych 3 ha.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo