ostoje

Tradycyjne użytkowanie w dolinie Biebrzy, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków PTOP "Wodniczka"
Lokalizacja: Bagna Biebrzańskie (południowy basen)
Woj.: podlaskie; gm: Trzcianne; wsie: Nowa Wieś, Budy, Szorce i Giełczyn
Status obszaru: Natura 2000, Biebrzański Park Narodowy i jego otulina
Powierzchnia własności PTOP: 19,8093 ha

W dniu 15 października 1990 r. PTOP wykupiło przy tzw. Grobli Honczarowskiej swoje pierwsze grunty tworząc pierwszy w Polsce społeczny rezerwat przyrody. Grunty te zostały wykupione jeszcze przed utworzeniem Biebrzańskiego Parku Narodowego w celu ochrony jednego z najbardziej zagrożonych w skali globalnej gatunków ptaków - wodniczki.

Bagna Biebrzańskie są jednym z najważniejszych lęgowisk wodniczki w całym zasięgu jej występowania geograficznego. Wodniczka jest gatunkiem wymagającym terenów otwartych, pozbawionych jakichkolwiek zakrzaczeń, z kępiastymi turzycami i gdzieniegdzie rzadkimi trzcinami. Dlatego też, aby utrzymać otwarty charakter tego terenu współpracujemy z miejscowymi rolnikami, którzy są zainteresowani użytkowaniem (koszeniem) tych łąk.

Na obszarze doliny Biebrzy nasze Towarzystwo posiada również działkę z domem we wsi Giełczyn, położonej w rejonie ujścia Biebrzy do Narwi. Niestety dom nie nadaje się do użytkowania. Dziś jest to jeszcze tylko miejsce na potencjalną bazę terenową.

Gdzie by tu zacząć koszenie? fot. Archiwum PTOP

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo