slide-rybitwy-2

Staw w Pieckach (gmina Piecki). Staw o powierzchni ok. 50ha położony w sąsiedztwie zabudowań wiejskich. Zasilany jest wodami, odprowadzanymi z pobliskiej oczyszczalni ścieków (po całkowitym oczyszczeniu). W sąsiedztwie stawu, prócz zabudowań mieszkalnych, znajduje się duży kompleks leśny wchodzący w skład Puszczy Piskiej oraz nieużytki. Na stawie znajdują się dwie naturalne wyspy (30 i 40 arów), na których gniazduje ok. 500 par mewy śmieszki (Larus ridibundus) oraz 5 par rybitwy rzecznej (Sterna hirundo). Ponadto na terenie stawu stwierdzono występowanie innych gatunków ptaków wodno-błotnych, jak: perkozek, bączek, czernica, łyska, łabędź niemy.

Główne zagrożenie to zarastanie wysp poprzez roślinność krzaczastą oraz szuwar wysoki. Ochrona obszarowa: OSOP Puszcza Piska, OCHK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – zachód.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo