Cietrzew. Fot. Wojciech MisiukiewiczPo 9 miesiącach trudnych zmagań możemy oficjalnie Was poinformować, iż wspólnie z mieszkańcami Kruszynian, Towarzystwem Przyrodników Ziemi Łódzkiej i wielu innym osobom, udało nam się "uchronić" cietrzewie i Kruszyniany przed inwestycją polegającą na budowie kurników w tej miejscowości, a tym samym nie dopuścić do realizacji bezsensownej inwestycji, która nic dobrego by nie wniosła. Sam termin przebiegu sprawy, tj. od października 2015 r. do listopada 2016 r. sugeruje, iż sprawa ta miała złożony i burzliwy tok postępowania. Wielu mieszkańców wsi Kruszyniany, osoby posiadające nieruchomości w tej miejscowości oraz stowarzyszenia zajmujące się ochroną lokalnych dóbr przyrodniczych, kulturowych i turystycznych zainteresowało się tą sprawą i wzięło czynny udział w jej przebiegu. Dzięki wykonaniu przez życzliwe osoby, kochające polską przyrodę, BEZPŁATNEGO kontrraportu, zleconego przez Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „Asman” w Kruszynianach, do raportu, jaki powstał na zlecenie inwestora, oraz dzięki zaangażowaniu naprawdę wielu osób i instytucji, RDOŚ w Białymstoku odmówiła uzgodnień warunków realizacji tego przedsięwzięcia. W następstwie postępowania Pani Burmistrz Krynek również odmówiła ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 kurników w miejscowości Kruszyniany.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za pomoc, włączenie się do sprawy oraz za Wasze głosy w petycji przeciw fermie kurzej w Kruszynianach.

Cietrzewie foto Janusz KupryjanowiczUniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy poświęconej cietrzewiowi – pięknemu i niestety zagrożonemu wyginięciem ptakowi bagiennych brzezin.

Wystawa prezentująca zdjęcia tego ptaka w jego naturalnym środowisku przybliża nam nie tylko jego wizerunek, ale także jego ciekawe zwyczaje godowe. Oglądając ją dowiemy się też między innymi w jakich miejscach występuje cietrzew i jaki preferuje pokarm.

Otwarcie wystawy odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.00 w holu Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach otwarcia zapraszamy na półgodzinny wykład zatytułowany „Cietrzew, gatunek zagrożony wyginięciem”, podczas którego Pani Marta Potocka opowie o biologii i ekologii cietrzewia, jego występowaniu na terenie Polski i zagrożeniach. Wykład odbędzie się na parterze w sali nr 1130.

Cietrzew_fot._Mateusz_MatysiakW tym tygodniu zostaliśmy zelektryzowani informacją od mieszkańców Kruszynian o planowanej w odległości 600 metrów od zabudowań fermy kurzej na 240 tys. sztuk brojlerów. Kruszyniany to wioska szczególna. Zamieszkana przez potomków Tatarów, którzy ziemie te uzyskali za zasługi wojenne od Jana III Sobieskiego. Tamtejszy meczet to przecież jedno z najbardziej wyrazistych i rozpoznawalnych miejsc na Podlasiu. Ale Kruszyniany dla nas, przyrodników i ornitologów to nie tylko miejsce o walorach kulturowych i historycznych. Od 2009 roku nie ustajemy w działaniach na rzecz jednej z ostatnich w naszym regionie populacji cietrzewia (Tetrao tetrix). W 2012 roku RDOŚ w Białymstoku powołał na wniosek PTOP strefy ochronne dla tego kuraka. Decyzją z dnia 2 marca br. ten sam urząd powołany, by dbać o nasze dziedzictwo przyrodnicze zezwolił na budowę kurników przemysłowych w odległości 580 m od najbliższej strefy! Stoimy na stanowisku, że powstanie tej inwestycji w Kruszynianach to wyrok śmierci na "nasze" cietrzewie. Potencjalne choroby drobiu i wzmożona presja ssaków i ptaków drapieżnych zwabionych "zapachami" i odgłosami kurnika przypieczętują los podlaskich cietrzewi. Dlatego popieramy protest lokalnej społeczności i nie zawahamy się użyć w tej sprawie wszelkich dostępnych środków prawnych. Prosimy też o popieranie petycji on-line:
http://www.petycjeonline.com/nie_budowie_kurnikow_w_kruszynianach

Ogrodzenie_pastwiska1Wraz z końcem roku 2015 zamknęliśmy projekt „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”. Na finiszu zrealizowaliśmy jeszcze kilka istotnych zadań inwestycyjnych.

Po pierwsze, dobiegła końca budowa wiaty na maszyny rolnicze, ponieważ przez lata Towarzystwo „obrosło” niemałą liczbą maszyn i urządzeń, które powinny garażować pod zadaszeniem. Budynek został zaprojektowany tak aby wkomponował się w istniejącą infrastrukturę Stacji Terenowej i wioski Kalitnik.

Po drugie zakupiliśmy niemal 50 ha gruntów na Niecce Gródecko-Michałowskiej. Są to głównie łąki, które koszone lub wypasane w przyszłych latach, posłużą za lęgowiska i żerowiska ptakom.

Po trzecie, ogrodziliśmy kolejne kwatery pastwisk dla koników polskich. Obecnie wokół Stacji Terenowej w Kalitniku łączna długość grodzeń przekracza trzy i pół tysiąca metrów bieżących. Na pastwiska prowadzą solidne i funkcjonalne bramy. Wybudowaliśmy również drugą odłownię, umożliwiającą przeprowadzanie zabiegów weterynaryjno-pielęgnacyjnych na naszych podopiecznych.

Efekty powyższych prac przedstawiamy na zdjęciach. Zapraszamy też do korzystania z ofert wolontariatu, ogłaszanych przez PTOP, by osobiście skorzystać z infrastruktury naszej Stacji Terenowej.

16.02.2016

Wiata_na_maszyny_rolniczeWiata_na_maszyny_rolnicze1Wiata_na_maszyny_rolnicze2Ogrodzenie_pastwiska2Brama1Odłownia

 

 

 

 


KonferencjaW dniach 29-30 października 2015 r. odbyła się w Supraślu konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji i instytucji, zainteresowanych problematyką ochrony cietrzewia w Polsce. Reprezentowane były: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Nadleśnictwo Waliły, Nadleśnictwo Krynki, Biebrzański Park Narodowy, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Komitet Ochrony Kuraków, Fundacja Snopowiązałka, Tańczący z Naturą, Natura International Polska, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, jako organizator.

Spotkanie rozpoczęła Kierownik projektu Marta Potocka, która zaprezentowała działania zrealizowane w czasie trwania projektu, oraz omówiła ich efekty. Następnie Tomasz Tumiel przedstawił wyniki monitoringu stanu populacji cietrzewia z terenu Puszczy Knyszyńskiej uzyskane z lat 2009 – 2015 i porównał je z liczebnością cietrzewi z lat 90-tych (na podstawie danych swoich i Eugeniusza Pugacewicza). Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się również z wynikami prac m.in. Filipa Jarzombkowskiego z Fundacji Snopowiązałka, które dotyczyły stanu hydrologicznego rezerwatu Rabinówka i ich przełożenia na obecny stan siedlisk tego terenu oraz wynikami Roberta Rutkowskiego i Artura Pałuckiego, dotyczącymi struktury genetycznej populacji cietrzewia występującego w Puszczy Knyszyńskiej na tle krajowej populacji tego kuraka.

Konferencja ta umożliwiła również poznanie głównych założeń dotyczących ochrony cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej w przyszłym Krajowym Programie Ochrony Cietrzewia, który został opracowany m. in. przez Artura Pałuckiego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Poznaliśmy też plany działań na rzecz puszczańskiej populacji cietrzewia, które zostaną podjęte przez pracowników Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych we współpracy z Nadleśnictwem Waliły i Krynki w przyszłym projekcie LIFE+.

W drugim dniu spotkania uczestnicy konferencji zapoznali się w terenie z efektami projektu. Podczas wycieczki goście konferencji odwiedzili rezerwat przyrody Rabinówka, rezerwat Gorbacz i Stację Terenową PTOP w Kalitniku.

 

Prezentacja Tomka TumielaPrezentacja Filipa JarzombkowskiegoPrezentacja Artura Pałuckiego

 

 

 

 

Prezentacja Roberta RutkowskiegoPrezentacja Mirosława JędrzejewskiegoUczestnicy konferencji

 

 

 

 

Część terenowa konferencjiUczestnicy konferencji na Niecce Gródecko-MichałowskiejW okolicach rezerwatu Rabinówka

 

 

 

 

 

thumb_080408_0503_Marek_KosinskiW dniach 29-30 października 2015 r. w Supraślu w Hotelu Knieja, ul. Aleja Niepodległości 6 Towarzystwo nasze organizuje konferencję podsumowującą realizację projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”.

Podczas tego spotkania planujemy omówić uzyskane efekty podjętych działań przez nasze Towarzystwo oraz zaprezentujemy rezultaty zrealizowanych dwóch etapów powyższego projektu. Podczas spotkania zapoznać się będzie można z wynikami prac terenowych, tj. monitoring liczebności populacji cietrzewia, monitoring siedliskowy, czy też z analizą zabranego materiału genetycznego cietrzewia z terenu Puszczy Knyszyńskiej.

Podzielimy się też doświadczeniem i wiedzą z przedstawicielami Lasów Państwowych, którzy w niedalekiej przyszłości planują kontynuować działania na rzecz ratowania podlaskiej populacji cietrzewia.

Wszelkie koszty związane z organizacją tegoż spotkania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany harmonogram spotkania:

29 października 2015 r. – czwartek

·         10:00 – przyjazd na miejsce

·         10:15 – powitanie uczestników spotkania

·         10:20 – 11:00 – rezultaty, efekty działań podjętych przez PTOP na rzecz ochrony cietrzewia w I i II etapie projektu realizowanego na terenie Puszczy Knyszyńskiej

·         11:00 – 11:30 – zmiany liczebności cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej w XXI wieku.

·         11:30 – 12:10 – monitoring zmian hydrologicznych i siedliskowych na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej

·         12:10 – 12:30 – przerwa

·         12:30 – 13:10 – struktura genetyczna populacji cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej na tle krajowej populacji cietrzewia

·         13:10 – 14:30 – obiad

·         14:30 – 15:00 – ochrona cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej a Krajowy Program Ochrony Cietrzewia  

·         15:00 – 15:30 – mapa drogowa ochrony cietrzewia oraz przyszłe plany działań na rzecz ochrony cietrzewia, podjęte przez Lasy Państwowe

·         15:30 – 16:30 – panel dyskusyjny 

·         18:00 – uroczysta kolacja

30 października 2015 r. – piątek

·         08:00 – 09:00  – śniadanie

·         09:15 – 13:00 – wyjazd w teren, rezerwat Rabinówka, rezerwat Gorbacz, Stacja Terenowa PTOP w Kalitniku

·         13:30 – 14:30 – obiad

·         14:30 – zakończenie konferencji

zasypany rówZakończył się pierwszy etap budowy urządzeń piętrzących i wodnych w rezerwacie przyrody „Rabinówka”. Przy bardzo sprzyjającej wczesnej i suchej wiośnie wykonawca zrealizował a PTOP odebrało:

- ponad 700 metrów zasypanych rowów melioracyjnych,

- 20 sztuk zastawek powstrzymujących odpływ wody,

- 26 sztuk brodów umożliwiających przejazd, a w konsekwencji koszenie i wywóz biomasy.

Tymczasem nad rezerwatem na kilka miesięcy zaległa cisza. Prace przy budowie 8 progów i 4 przepustów z funkcją piętrzenia rozpoczną się dopiero po sezonie lęgowym ptaków.

Podniesienie poziomu wód gruntowych na torfowiskach ma zapobiec utlenianiu się torfu i naturalnej sukcesji niepożądanych w rezerwacie roślin.

jedna z dwudziestu zastawekjeden z dwudziestu sześciu brodówbród na rowie już działa

 

 

 

 

 

16.04.2015

         Budowa broduMimo zmiennych warunków pogodowych w rezerwacie przyrody „Rabinówka” położonym między Gródkiem a Michałowem trwają prace związane z budową i remontem urządzeń piętrzących. Projekt zakłada powstanie 8 progów, 26 brodów i 20 zastawek. Progi i zastawki mają za zadanie powstrzymywać odpływ wody z rezerwatu a w konsekwencji uwodnienie torfowisk Niecki Górecko-Michałowskiej. Brody na rowach umożliwią natomiast dojazd i koszenie zarastających luk i łąk położonych wewnątrz rezerwatu. Dodatkowo zaplanowano zasypanie 725 mb rowów melioracyjnych na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka oraz wyposażenie 4 przepustów na Cieku Tartacznym w funkcję piętrzenia.

      Chcemy, aby rezerwat „Rabinówka” odzyskał swój torfowiskowy charakter. Poprzez jego uwodnienie zostanie też zatrzymana sukcesja drzew i krzewów, a coroczne koszenia przywrócą otwarte tereny obszaru chronionego wielu cennym gatunkom ptaków. Wykonawca, firma MIPA dwoi się i troi, aby jak najwięcej zadań wykonać przed rozpoczęciem sezonu lęgowego. Pracownicy powrócą do rezerwatu dopiero pod koniec III kwartału, gdy ptaki bezpiecznie wyprowadzą młode i opuszczą lęgowiska.

Budowa nawierzchni broduZastawka przed montażemZasypany rów melioracyjny

 

 

 

 

 

 20.02.2015

 

Łąka_z_wypasem_foto_GEO-NEOZakończyły się prace geodezyjne polegające na oznaczeniu gruntów PTOP na Niecce Gródecko-Michałowskiej. Ekipa firmy geodezyjnej z humorem i werwą penetrowała najdalsze i najdziksze zakątki naszych działek. Celem przyświecającym temu przedsięwzięciu było przejrzyste i widoczne w terenie oznakowanie gruntów PTOP dla pracowników, podwykonawców realizujących na zlecenie Towarzystwa różnorakie zadania jak i obserwatorów z zewnątrz. Chcemy by nasza działalność była widoczna i transparentna. Aby każdy postronny obserwator mógł ją zauważyć i docenić. Jeśli więc zauważycie gdzieś pod Gródkiem lub Michałowem takie tabliczki jak na zdjęciach poniżej to wiedzcie, że na tych działkach dzieje się coś, co ma na celu ochronę ptaków.

 

Łąka_kośna_foto_GEO-NEOPTOP_Ostoja_ptaków_foto_GEO-NEOLas_foto_GEO-NEO

 

 

 

 

 

 

16.10.2014

Łoszak foto Tomasz TumielJury powołane przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w składzie:

- Jarosław Chyra,

- Rafał Dowgiert,

- Marta Potocka,

 

ogłasza wyniki konkursu dla fotografów-przyrodników na zdjęcia przedstawiające walory przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej, które zostaną wykorzystane w albumie wydanym w ramach drugiego etapu projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Miejsce 1 – Sławomir Kłusewicz – 5 egzemplarzy albumu,

miejsce 2 – Andrzej Gabiński – 4 egzemplarze albumu,

miejsce 3 – Tomasz Tumiel – 3 egzemplarze albumu,

miejsce 4 – Grzegorz Grygoruk – 2 egzemplarze albumu.

Ponadto po 1 albumie otrzymają:

Marcin Dominów i Agnieszka Aleksiejczuk.

Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu mailowo, a nagrody będą do odebrania w biurze PTOP na ul. Ciepłej 17 w Białymstoku niezwłocznie po ukazaniu się albumu. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki pocieszenia.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim miłośnikom Puszczy Knyszyńskiej. Mamy nadzieję że album odzwierciedli jej piękno dzięki Waszym zdjęciom.

15.10.2014

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo