Ogrodzenie_pastwiska1Wraz z końcem roku 2015 zamknęliśmy projekt „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”. Na finiszu zrealizowaliśmy jeszcze kilka istotnych zadań inwestycyjnych.

Po pierwsze, dobiegła końca budowa wiaty na maszyny rolnicze, ponieważ przez lata Towarzystwo „obrosło” niemałą liczbą maszyn i urządzeń, które powinny garażować pod zadaszeniem. Budynek został zaprojektowany tak aby wkomponował się w istniejącą infrastrukturę Stacji Terenowej i wioski Kalitnik.

Po drugie zakupiliśmy niemal 50 ha gruntów na Niecce Gródecko-Michałowskiej. Są to głównie łąki, które koszone lub wypasane w przyszłych latach, posłużą za lęgowiska i żerowiska ptakom.

Po trzecie, ogrodziliśmy kolejne kwatery pastwisk dla koników polskich. Obecnie wokół Stacji Terenowej w Kalitniku łączna długość grodzeń przekracza trzy i pół tysiąca metrów bieżących. Na pastwiska prowadzą solidne i funkcjonalne bramy. Wybudowaliśmy również drugą odłownię, umożliwiającą przeprowadzanie zabiegów weterynaryjno-pielęgnacyjnych na naszych podopiecznych.

Efekty powyższych prac przedstawiamy na zdjęciach. Zapraszamy też do korzystania z ofert wolontariatu, ogłaszanych przez PTOP, by osobiście skorzystać z infrastruktury naszej Stacji Terenowej.

16.02.2016

Wiata_na_maszyny_rolniczeWiata_na_maszyny_rolnicze1Wiata_na_maszyny_rolnicze2Ogrodzenie_pastwiska2Brama1Odłownia

 

 

 

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo