Budynek_gospodarczy_nocą_foto_Marcin_DominówZakończyliśmy budowę budynku gospodarczego. Oprócz miejsca do przechowywania płodów rolnych i maszyn rolniczych będzie spełniał rolę zaplecza socjalnego dla wolontariuszy. Są już łazienki a docelowo pojawi się piec kaflowy, umożliwiający wysuszenie odzieży. Znalazło się też miejsce na dwa boksy dla koni, ze strychem do przechowywania siana i słomy. Część poddasza jest jeszcze do wykorzystania na salę edukacyjną lub sypialnię dla większych grup kalitnickich gości. Obiekt prezentuje się imponująco i w gronie pierwszych wolontariuszy biorących udział w III workcampach został ochrzczony „belwederem”.

 

Budynek_od_frontu_foto_Mariusz_Rostkowski_Budynek_od_szczytu_foto_Mariusz_RostkowskiBudynek_od_strony_drogi_foto_Mariusz_Rostkowski

 

 

 

 

Budynek_-_ganek_foto_Mariusz_RostkowskiBudynek_foto_Mariusz_RostkowskiBudynek_gospodarczy_foto_Mariusz_Rostkowski

 

 

 

 

10.09.2014

 

Przypominamy o konkursie fotograficznyn na zdjęcia przedstawiające walory przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej.

Zdjęcia można nadsyłać w następujących kategoriach tematycznych:

- siedliska przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej,Stare koryto Supraśli zimą - dla ochłody na sierpniowe upały

- bogactwo gatunkowe fauny Puszczy Knyszyńskiej,

- bogactwo gatunkowe flory Puszczy Knyszyńskiej,

- fotografie archiwalne przyrody Puszczy Knyszyńskiej,

- ochrona przyrody w Niecce Gródecko-Michałowskiej.

Nagrodą w konkursie jest publikacja wybranych zdjęć w książce opisującej walory przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej (nakład 500 egzemplarzy). Ponadto uczestnik konkursu, którego najwięcej zdjęć zostanie opublikowanych w książce otrzyma jej 5 egzemplarzy. Następni w kolejności, cztery, trzy i dwie książki. Każdy z uczestników konkursu, którego co najmniej jedno zdjęcie zostanie opublikowane w ww. książce otrzyma jeden jej egzemplarz.

Wydawnictwo jest częścią drugiego etapu projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres PTOP ul. Ciepła 15, 15-471 Białystok do 31.08.2014 r.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

pdf Regulamin_konkursu_fotograficznego.pdf

Ogłaszamy konkurs fotograficzny na zdjęcia przedstawiające walory przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej w następujących kategoriach tematycznych:

Puszcza Knyszyńska foto Andrzej Gabiński- siedliska przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej,

- bogactwo gatunkowe fauny Puszczy Knyszyńskiej,

- bogactwo gatunkowe flory Puszczy Knyszyńskiej,

- fotografie archiwalne przyrody Puszczy Knyszyńskiej,

                                                       - ochrona przyrody w Niecce Gródecko-Michałowskiej.

Nagrodą w konkursie jest publikacja wybranych zdjęć w książce opisującej walory przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej (nakład 500 egzemplarzy). Ponadto uczestnik konkursu, którego najwięcej zdjęć zostanie opublikowanych w książce otrzyma jej 5 egzemplarzy. Następni w kolejności, cztery, trzy i dwie książki. Każdy z uczestników konkursu, którego co najmniej jedno zdjęcie zostanie opublikowane w ww. książce otrzyma jeden jej egzemplarz.

Wydawnictwo jest częścią drugiego etapu projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres PTOP ul. Ciepła 15, 15-471 Białystok do 31.08.2014 r.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

pdf Regulamin konkursu fotograficznego.pdf

Oczyszczalnia przed montażemW ciągu trzech dni przy Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku powstała przydomowa, biologiczna oczyszczalnia ścieków. Odchodzi w przeszłość wywożenie nieczystości wozem asenizacyjnym. Początki instalacji przypominały krajobraz księżycowy, ale efekt końcowy to równiutko zagrabiony piasek i posiana trawa. Gdyby nie pokrywy od urządzeń nikt nie domyśliłby się, co kryje się pod ziemią...

 

WykopyMontaż zbiornikaPrzewody, rury, rurki i rureczki

 

 

 

 

 

Zakopanie zbiornikaElementy betonowe studni chłonnejJeszcze głębsze wykopy

 

 

 

 

 

Studnia chłonnaEfekt końcowy - oczyszczalniaEfekt końcowy - studnia chłonna

 

 

 

 

 

Budynek gospodarczy foto Mariusz RostkowskiJesienią 2013 roku prezentowaliśmy zdjęcia z robót ziemnych i prac przy fundamentach budynku gospodarczego w Kalitniku. Wraz z nadejściem wiosny roboty ruszyły pełną parą. Rosną ściany i budynek nabiera kształtów. Robi wrażenie grubość bali. Nie możemy się już doczekać przeniesienia narzędzi i wielu przedmiotów z budynku mieszkalnego Stacji na właściwe im miejsce. Następnym razem pokażemy gotową budowlę i zaprosimy na jej oficjalne otwarcie.

 

Budynek gospodarczy widok foto Mariusz Rostkowski

 

 

 

 

09.05.2014

Kalendarz 2014Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTOP do biura przy ulicy Ciepłej 17 w Białymstoku po kalendarze na rok 2014 wydane w ramach projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II. Autorem pięknych rysunków cietrzewi wykorzystanych do projektu kalendarza jest Marek Kołodziejczyk.

Rezerwat Gorbacz foto Marta PotockaZgodnie z uzyskanym zezwoleniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska rozpoczęliśmy prace polegające na odtwarzaniu ponad 7 ha siedlisk cietrzewi na torfowisku w granicach niedawno powiększonego rezerwatu "Gorbacz". W ramach zabiegów przewidziano wycinkę drzew i krzewów oraz usunięcie karp. Zaplanowane działania mają na celu kształtowanie biotopów mogących być zarówno lęgowiskami jaki i tokowiskami cietrzewi, które to mamy nadzieję po kilku latach wrócą do rezerwatu. W obrębie torfowiska rok temu (na przełomie lat 2012/2013) PTOP zbudowało 68 urządzeń piętrzących, przeciwdziałających odwodnieniu terenu. Kolejnym etapem prac jest właśnie usuwanie niepożądanych zbiorowisk leśnych, które pojawiły się wskutek przesuszenia i mineralizacji torfu. Rozpoczęte prace realilzowane są na działce stanowiącej własność PTOP i potrwają do końca lutego 2014 r.

Prace w rezerwacie Gorbacz foto Mariusz RostkowskiPrace w rezerwacie foto Mariusz RostkowskiZastawki piętrzące wodę w rezerwacie Gorbacz foto Marta Potocka

Roboty ziemne foto Marta PotockaW Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku ruszyły dwie długo oczekiwane inwestycje. Wyłoniony w przetargu wykonawca rozpoczął wznoszenie budynku gospodarczego. Zaprojektowano w nim pomieszczenia socjalne dla wolontariuszy przebywających w Stacji, magazyn na sprzęt i narzędzia, garaż oraz miejsce na siano i boksy dla koni. Jeszcze w tym roku powstaną fundamenty, a na wiosnę planujemy zakończenie budowy. Równoczesnie wiosną rusza budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wykopy foto Marta PotockaNatomiast na łące tuż za wioską powstaje dość nietypowa konstrukcja. Będzie łączyła funkcjonalność wieży widokowej z tradycyjnym brogiem do przechowywania siana dla naszych koników polskich. Będzie można podziwiać z niej przelot ptaków i panoramę okolicznych łąk Niecki Gródecko-Michałowskiej. Mamy nadzieję, że wszystkie prace przebiegną sprawnie i zgodnie z terminami, abyśmy na wiosnę mogli cieszyć się z uzyskanego, udanego efektu.

Szalunek foto Marta PotockaPrace przy wieży widokowej foto Marta PotockaPosadowienie wieży foto Marta Potocka

Przyczepa tandemowa Metal-Fach foto Marta PotockaW poprzednim tygodniu firma Agro-Rolnik dostarczyła nam sprzęt rolniczy zakupiony w ramach II etapu projektu "Czynna ochrona cietrzewia na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska". Kosiarka bijakowa Müthing, kosiarka dyskowa i zgrabiarka marki Krone oraz przyczepa typu tandem z Metal-Fachu będą pracować już w przyszłym roku na łąkach Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzięki nim odtworzymy jeszcze więcej tokowisk i żerowisk dla wielu gatunków ptaków, między innymi tych, na których szczególnie skupiamy nasze działania ochronne, czyli cietrzewi, dubeltów i orlików krzykliwych.Kosiarka bijakowa Muthing foto Marta PotockaKosiarka dyskowa Krone foto Marta PotockaZgrabiarka Krone foto Marta Potocka

lisLis – sympatyczny zwierzak, uosobienie sprytu, właściciel miłego pyszczka i wspaniałej kity. Obiegowa opinia na temat tego gatunku jest raczej pozytywna, a przynajmniej daleko jej do złej sławy wilka. Rzeczywistość jest jednak diametralnie inna. Obok norki amerykańskiej, lis sieje największe spustoszenie w populacjach gnieżdżących się na ziemi ptaków i niektórych gatunków ssaków. Wskutek wyeliminowania wścieklizny – istotnego elementu redukującego jego liczebność, rozmnożył się nadmiernie, zagrażając innym gatunkom. W ramach projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” podpisaliśmy porozumienia współpracy z Kołami Łowieckimi „Cietrzew” w Gródku, „Sokół” w Supraślu i „Cyranka” w Łapach. Myśliwi podjęli się redukcji drapieżników na terenach, gdzie obwody łowieckie pokrywają się z administrowanymi przez PTOP ostojami. W latach 2009-2012 tylko w ostoi „Rabinówka” odstrzelono 374 osobniki. Dzięki funduszom z ww. projektu, pod koniec ubiegłego roku wyposażyliśmy Koła Łowieckie w pułapki żywołowne i zamrażarki do przechowywania dowodów odstrzału. Pomoże to zmniejszyć presję lisa, norki amerykańskiej i jenota na lęgi zagrożonych gatunków ptaków, gniazdujących w naszych ostojach.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo