Budowa broduMimo zmiennych warunków pogodowych w rezerwacie przyrody „Rabinówka” położonym między Gródkiem a Michałowem trwają prace związane z budową i remontem urządzeń piętrzących. Projekt zakłada powstanie 8 progów, 26 brodów i 20 zastawek. Progi i zastawki mają za zadanie powstrzymywać odpływ wody z rezerwatu a w konsekwencji uwodnienie torfowisk Niecki Górecko-Michałowskiej. Brody na rowach umożliwią natomiast dojazd i koszenie zarastających luk i łąk położonych wewnątrz rezerwatu. Dodatkowo zaplanowano zasypanie 725 mb rowów melioracyjnych na terenie ostoi cietrzewia Rabinówka oraz wyposażenie 4 przepustów na Cieku Tartacznym w funkcję piętrzenia.

      Chcemy, aby rezerwat „Rabinówka” odzyskał swój torfowiskowy charakter. Poprzez jego uwodnienie zostanie też zatrzymana sukcesja drzew i krzewów, a coroczne koszenia przywrócą otwarte tereny obszaru chronionego wielu cennym gatunkom ptaków. Wykonawca, firma MIPA dwoi się i troi, aby jak najwięcej zadań wykonać przed rozpoczęciem sezonu lęgowego. Pracownicy powrócą do rezerwatu dopiero pod koniec III kwartału, gdy ptaki bezpiecznie wyprowadzą młode i opuszczą lęgowiska.

Budowa nawierzchni broduZastawka przed montażemZasypany rów melioracyjny

 

 

 

 

 

 20.02.2015

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo