Cietrzew_fot._Mateusz_MatysiakW tym tygodniu zostaliśmy zelektryzowani informacją od mieszkańców Kruszynian o planowanej w odległości 600 metrów od zabudowań fermy kurzej na 240 tys. sztuk brojlerów. Kruszyniany to wioska szczególna. Zamieszkana przez potomków Tatarów, którzy ziemie te uzyskali za zasługi wojenne od Jana III Sobieskiego. Tamtejszy meczet to przecież jedno z najbardziej wyrazistych i rozpoznawalnych miejsc na Podlasiu. Ale Kruszyniany dla nas, przyrodników i ornitologów to nie tylko miejsce o walorach kulturowych i historycznych. Od 2009 roku nie ustajemy w działaniach na rzecz jednej z ostatnich w naszym regionie populacji cietrzewia (Tetrao tetrix). W 2012 roku RDOŚ w Białymstoku powołał na wniosek PTOP strefy ochronne dla tego kuraka. Decyzją z dnia 2 marca br. ten sam urząd powołany, by dbać o nasze dziedzictwo przyrodnicze zezwolił na budowę kurników przemysłowych w odległości 580 m od najbliższej strefy! Stoimy na stanowisku, że powstanie tej inwestycji w Kruszynianach to wyrok śmierci na "nasze" cietrzewie. Potencjalne choroby drobiu i wzmożona presja ssaków i ptaków drapieżnych zwabionych "zapachami" i odgłosami kurnika przypieczętują los podlaskich cietrzewi. Dlatego popieramy protest lokalnej społeczności i nie zawahamy się użyć w tej sprawie wszelkich dostępnych środków prawnych. Prosimy też o popieranie petycji on-line:
http://www.petycjeonline.com/nie_budowie_kurnikow_w_kruszynianach

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo