Łoszak foto Tomasz TumielJury powołane przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w składzie:

- Jarosław Chyra,

- Rafał Dowgiert,

- Marta Potocka,

 

ogłasza wyniki konkursu dla fotografów-przyrodników na zdjęcia przedstawiające walory przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej, które zostaną wykorzystane w albumie wydanym w ramach drugiego etapu projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Miejsce 1 – Sławomir Kłusewicz – 5 egzemplarzy albumu,

miejsce 2 – Andrzej Gabiński – 4 egzemplarze albumu,

miejsce 3 – Tomasz Tumiel – 3 egzemplarze albumu,

miejsce 4 – Grzegorz Grygoruk – 2 egzemplarze albumu.

Ponadto po 1 albumie otrzymają:

Marcin Dominów i Agnieszka Aleksiejczuk.

Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu mailowo, a nagrody będą do odebrania w biurze PTOP na ul. Ciepłej 17 w Białymstoku niezwłocznie po ukazaniu się albumu. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki pocieszenia.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim miłośnikom Puszczy Knyszyńskiej. Mamy nadzieję że album odzwierciedli jej piękno dzięki Waszym zdjęciom.

15.10.2014

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo