cietrzewO tym, że sytuacja cietrzewia w naszym regionie jest bardzo zła to wszyscy o tym wiedzą. Spotkanie cietrzewia w terenie, przy tak małej liczebności tego ptaka jest wielkim wydarzeniem i dużym szczęściem dla obserwatora. Takim oto szczęściem może pochwalić się kierownik projektu o nazwie „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska" i wykonawca, któremu zlecono wykonanie przecinki drzew i krzewów w ostoi cietrzewia. Obserwacja miała miejsce 18 listopada w okolicach miejscowości Kruszyniany, a liczba cietrzewi była oszałamiająca, jak na obecną sytuację tego gatunku i wyniosła 9 osobników. Wśród nich były koguty i kury. Nam udało się sfotografować tyko trzy ptaki. Mam nadzieję, że zadanie jakie dobiega ku końcowi przyczyni się chociaż w małym stopniu do polepszenia warunków środowiskowych, w których przyszło im żyć.

Ratujemy cietrzewie w Puszczy KnyszyńskiejCietrzew to ptak zagajników, luźnych zakrzaczeń i drzewostanów brzozowo-sosnowych we wczesnym stadium sukcesji, gdzie w runie dominuje wrzos, borówka, czy inne ziołorośla. Niestety tego typu powierzchni w naszym krajobrazie jest już niewiele.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo