Skip to main content

Aktualności

Konferencja podsumowująca

26 październik 2015

thumb_080408_0503_Marek_KosinskiW dniach 29-30 października 2015 r. w Supraślu w Hotelu Knieja, ul. Aleja Niepodległości 6 Towarzystwo nasze organizuje konferencję podsumowującą realizację projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”.

Podczas tego spotkania planujemy omówić uzyskane efekty podjętych działań przez nasze Towarzystwo oraz zaprezentujemy rezultaty zrealizowanych dwóch etapów powyższego projektu. Podczas spotkania zapoznać się będzie można z wynikami prac terenowych, tj. monitoring liczebności populacji cietrzewia, monitoring siedliskowy, czy też z analizą zabranego materiału genetycznego cietrzewia z terenu Puszczy Knyszyńskiej.

Podzielimy się też doświadczeniem i wiedzą z przedstawicielami Lasów Państwowych, którzy w niedalekiej przyszłości planują kontynuować działania na rzecz ratowania podlaskiej populacji cietrzewia.

Wszelkie koszty związane z organizacją tegoż spotkania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany harmonogram spotkania:

29 października 2015 r. – czwartek

·         10:00 – przyjazd na miejsce

·         10:15 – powitanie uczestników spotkania

·         10:20 – 11:00 – rezultaty, efekty działań podjętych przez PTOP na rzecz ochrony cietrzewia w I i II etapie projektu realizowanego na terenie Puszczy Knyszyńskiej

·         11:00 – 11:30 – zmiany liczebności cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej w XXI wieku.

·         11:30 – 12:10 – monitoring zmian hydrologicznych i siedliskowych na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej

·         12:10 – 12:30 – przerwa

·         12:30 – 13:10 – struktura genetyczna populacji cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej na tle krajowej populacji cietrzewia

·         13:10 – 14:30 – obiad

·         14:30 – 15:00 – ochrona cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej a Krajowy Program Ochrony Cietrzewia  

·         15:00 – 15:30 – mapa drogowa ochrony cietrzewia oraz przyszłe plany działań na rzecz ochrony cietrzewia, podjęte przez Lasy Państwowe

·         15:30 – 16:30 – panel dyskusyjny 

·         18:00 – uroczysta kolacja

30 października 2015 r. – piątek

·         08:00 – 09:00  – śniadanie

·         09:15 – 13:00 – wyjazd w teren, rezerwat Rabinówka, rezerwat Gorbacz, Stacja Terenowa PTOP w Kalitniku

·         13:30 – 14:30 – obiad

·         14:30 – zakończenie konferencji


Zobacz także