KonferencjaW dniach 29-30 października 2015 r. odbyła się w Supraślu konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji i instytucji, zainteresowanych problematyką ochrony cietrzewia w Polsce. Reprezentowane były: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Nadleśnictwo Waliły, Nadleśnictwo Krynki, Biebrzański Park Narodowy, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Komitet Ochrony Kuraków, Fundacja Snopowiązałka, Tańczący z Naturą, Natura International Polska, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, jako organizator.

Spotkanie rozpoczęła Kierownik projektu Marta Potocka, która zaprezentowała działania zrealizowane w czasie trwania projektu, oraz omówiła ich efekty. Następnie Tomasz Tumiel przedstawił wyniki monitoringu stanu populacji cietrzewia z terenu Puszczy Knyszyńskiej uzyskane z lat 2009 – 2015 i porównał je z liczebnością cietrzewi z lat 90-tych (na podstawie danych swoich i Eugeniusza Pugacewicza). Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się również z wynikami prac m.in. Filipa Jarzombkowskiego z Fundacji Snopowiązałka, które dotyczyły stanu hydrologicznego rezerwatu Rabinówka i ich przełożenia na obecny stan siedlisk tego terenu oraz wynikami Roberta Rutkowskiego i Artura Pałuckiego, dotyczącymi struktury genetycznej populacji cietrzewia występującego w Puszczy Knyszyńskiej na tle krajowej populacji tego kuraka.

Konferencja ta umożliwiła również poznanie głównych założeń dotyczących ochrony cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej w przyszłym Krajowym Programie Ochrony Cietrzewia, który został opracowany m. in. przez Artura Pałuckiego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Poznaliśmy też plany działań na rzecz puszczańskiej populacji cietrzewia, które zostaną podjęte przez pracowników Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych we współpracy z Nadleśnictwem Waliły i Krynki w przyszłym projekcie LIFE+.

W drugim dniu spotkania uczestnicy konferencji zapoznali się w terenie z efektami projektu. Podczas wycieczki goście konferencji odwiedzili rezerwat przyrody Rabinówka, rezerwat Gorbacz i Stację Terenową PTOP w Kalitniku.

 

Prezentacja Tomka TumielaPrezentacja Filipa JarzombkowskiegoPrezentacja Artura Pałuckiego

 

 

 

 

Prezentacja Roberta RutkowskiegoPrezentacja Mirosława JędrzejewskiegoUczestnicy konferencji

 

 

 

 

Część terenowa konferencjiUczestnicy konferencji na Niecce Gródecko-MichałowskiejW okolicach rezerwatu Rabinówka

 

 

 

 

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo