dublet

pdfFINAL_REPORT_2017.pdf

W ramach naszego projektu zostały wybudowanie 24 brody. Umożliwiają one koszenie łąk, zbiór i wywóz siana oraz ułatwiają użytkowanie pastwisk, na których dubelty i inne siewkowe czują się szczególnie dobrze.


 

Zakładanie nadajników dubeltom. Nadajniki trzeba ptakom założyć bardzo precyzyjnie tak, aby jak najmniej im przeszkadzały i jednocześnie sprawnie funkcjonowały. 


 

Schwytanym wcześniej dubeltom założono nadajniki telemetryczne, które są wykorzystywane do ich namierzania. W ten sposób ustala się gdzie dubelty najchętniej przebywają, jakie żerowiska preferują i gdzie zakładają gniazda.


A75K0125Bardzo miło nam poinformować, że 2 marca 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przyjął Krajowy Program Ochrony Dubelta. Za jego sporządzenie w ramach projektu odpowiedzialna była fundacja Natura International Polska. Jest to jeden z pierwszych tego rodzaju oficjalnie przyjętych dokumentów w naszym kraju.

11Projekt ochrony dubelta w Dolinie Górnej Narwi zmierza ku końcowi. Większość zaplanowanych działań została wykonana, a ich efekty są już widoczne w terenie i na stronach pomonitoringowych raportów. Przed nami czas rozliczeń i podsumowań oraz dalsza praca nad podtrzymaniem efektów projektu. To też dobry moment na zaprezentowanie wszystkiego, co udało się nam osiągnąć, podzielenie się doświadczeniami i podziękowanie naszym współpracownikom, wykonawcom, ekspertom i sponsorom.

DSC01428Dorosłe dubelty z Doliny Górnej Narwi (DGN) są już zapewne w Afryce (z prowadzonych przez nas badań telemetrycznych wynika, że średnia data rozpoczęcia wędrówki jesiennej przypadała na 18 sierpnia). Młode ptaki odlatują nieco później, więc wciąż jest jeszcze szansa na ich spotkanie w terenie. Dla nas przyszedł czas na podsumowanie wyników monitoringu tokowisk dubelta z 2016 roku. W sezonie tym w DGN stwierdzonych zostało 7 różnych tokowisk, które w sumie gromadziły od 40 do 61 samców.

_DSC8968W dniach 21-23 lipca gościliśmy w Turowie, małym miasteczku z wielką historią położonym na południu Białorusi nad brzegiem Prypeci. Dolina Prypeci stanowi niewątpliwą atrakcję ornitologiczną. Powstające wczesną wiosną rozległe rozlewiska gromadzą ogromne stada wędrujących ptaków, później dolina staje się dogodnym miejscem do gniazdowania dla części z nich. Gatunkami, które przyciągają miłośników ptaków są terekia oraz sikora lazurowa. Nas oczywiście najbardziej interesowały dubelty,

Nakadanie_nadajnika_VHF_na_samic_dubeltaSezon dubeltowy w Dolinie Górnej Narwi wciąż trwa, chociaż powoli zbliżamy się już do finiszu. Za kilka dni podamy podsumowanie liczby tokowisk i samców obecnych w DGN w 2016 r. Już teraz mogę jednak z radością oznajmić, że mimo ekstremalnej suszy w roku ubiegłym (nie sprzyjającej przeżywalności młodych i dorosłych osobników) zaobserwowaliśmy wzrost liczebności tego rzadkiego gatunku. Zapewne jest to skutek lokalnie sprzyjających uwarunkowań hydrologicznych oraz zwiększonego udziału potencjalnych biotopów dubelta powstałych dzięki działaniom na rzecz odtwarzania jego siedlisk w ramach naszego Projektu.

W dniu 26 kwietnia uczestniczyliśmy aktywnie w Dniu Informacyjnym LIFE. Nasz dyrektor Roman Kalski był moderatorem jednej z sesji pt. „Ochrona ptaków wodno-błotnych", a koordynator projektu Edyta Kapowicz przedstawiła prezentację naszego projektu. Jak zawsze mieliśmy też stoisko z wydawnictwami i gadżetami projektowymi. W Dniu wzięło udział około 250 osób.

Więcej na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo