dublet

wystpienie_MKW dniach 26-29 września w Haapsalu w Estonii odbyła się 44 konferencja International Wader Study Group, na której Natura International Polska miała okazję zaprezentować wyniki części prac terenowych przeprowadzonych w ramach projektu ochrony dubelta.
Wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem telemetrii i mających na celu określenie wybiórczości siedliskowej dubeltów wykazały między innymi, że samce tego gatunku potrafią przemieszczać się nocą pomiędzy tokowiskami odległymi nawet o 70 km.

DSCN1321Od 20 do 23 maja gościliśmy w stacji terenowej PTOP w Kalitniku naukowców z Estonian University of Life Sciences. Celem wizyty była wymiana doświadczeń związanych z częścią naukową projektu ochrony dubelta. Na jego początku – późną jesienią 2012 r., odwiedziliśmy siedzibę uniwersytetu w Tartu, gdzie zajmujący się gatunkiem od 20 lat eksperci przekazali nam wiele cennych informacji na temat sposobu prowadzenia badań siedliskowych i telemetrycznych. Teraz mieliśmy okazję przedstawić nasze wyniki i pokazać gościom podlaskie ostoje dubeltów, a w szczególności Dolinę Górnej Narwi.

Pierwszego dnia odwiedziliśmy kilka najciekawszych miejsc w Niecce Gródecko-Michałowskiej, m.in. rezerwat Gorbacz i tokowisko dubeltów położone na łąkach użytkowanych przez PTOP, a w pobliżu stacji w Kalitniku obserwowaliśmy drapieżniki – orlika krzykliwego, trzmielojada i błotniaka łąkowego. Dużą ornitologiczną atrakcją dla naszych gości był niezwykle rzadki w Estonii dudek. Wieczorem zapoznaliśmy się ze wstępnymi wynikami badań nad trasami wędrówek estońskiej populacji. Andres Kuresoo opowiedział nam też o podróży do Etiopii, gdzie zatrzymuje się część wędrujących ptaków, natomiast Michał Korniluk zaprezentował wyniki badań telemetrycznych i siedliskowych uzyskane przez nas w ubiegłym roku.

szukanie_ladw_erowaniaKolejny dzień spędziliśmy już nad Narwią, gdzie podzieleni na dwie grupy, wyposażeni w anteny VHF, śledziliśmy dubelty. Z miejsc, z których spłoszyły się żerujące ptaki, pobieraliśmy próby gleby do badań entomologicznych i dokonywaliśmy pomiarów parametrów charakteryzujących mikrosiedliska, takie jak wilgotność i grząskość gruntu. Notowaliśmy również m.in. informacje na temat struktury roślinności i zachowania spłoszonych osobników.

Wieczorem udaliśmy się na tokowisko w celu dokonania odłowu i wyposażenia ptaków w kolejne nadajniki. Niestety, tokowisko tego wieczoru było nieaktywne i tym samym nie udało się nam schwytać żadnego ptaka. Otrzymaliśmy za to kilka pomocnych wskazówek dotyczących skutecznych metod odłowów.

Trzeciego dnia delegacja z Estonii udała się nad Siemianówkę i do Puszczy Białowieskiej, a po powrocie, wraz z nami, znowu do Doliny Górnej Narwi. Tutaj odwiedziliśmy m.in. jedno z historycznych tokowisk dubeltów oraz tokowisko wykryte po raz pierwszy w tym roku, gdzie licząc odzywające się ptaki i wykorzystując światło latarki ustaliliśmy liczbę tokujących osobników. W piątek rano pożegnaliśmy naszych gości, którzy udali się w dolinę Biebrzy, gdzie mieli okazję obserwować m. in. wodniczki i rybitwy białoskrzydłe.

GorbaczGrdek_1przy_stacji_sczytujcejopisywanie_prbki

michalIMG_2873

Jak powszechnie wiadomo, ptaki nie uznają granic państwowych. Dotyczy to również dubeltów na lęgowiskach, co pokazały wyraźnie ubiegłoroczne badania telemetryczne. Okazało się, że samce przemieszczają się między tokowiskami oddalonymi od siebie o wiele kilometrów. Przy czym nie trzymają się samej Doliny Górnej Narwi. Przedstawiciele PTOP i fundacji Natura International Polska postanowili udać się śladem jednego z badanych przez nas samców i odwiedzić Białoruś - kraj, który może pochwalić się najliczniejszą po Rosji nizinną populacją dubelta szacowaną na 4,6-6 tys. samców.  Poniżej przedstawiamy relację Prezesa PTOP Tomasza Kułakowskiego z wizyty na Białorusi.

"Na przełomie lutego i marca (28 II – 2 III) odbyliśmy dyplomatyczną wizytę u naszych przyjaciół zza miedzy czyli w APB (Achowa Ptuszak Backouszczyny). Organizacja ta, a w zasadzie jej Grodzieński oddział powstał w końcu lat 90. dzięki naszemu wsparciu i mimo obecnie nieco innej formuły działania nadal bazuje na sprawdzonych działaczach i aktywistach. Zaproszenie wysłane nam przez Dymitra Vinczeskiego i Jewgiena Sliza wykorzystaliśmy we trzech wraz z Michałem Kornilukiem i Jarkiem Stepaniukiem. W piątkowy wieczór w skromnym składzie pomogliśmy w przygotowaniu materiałów konferencyjnych, a w sobotę byliśmy już przewidziani jako prelegenci. Pochwaliliśmy się osiągnięciami Projektu Life+ "Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" – prezentacja Michała wzbudziła żywą dyskusję i lawinę pytań. My również z ciekawością zapoznaliśmy się z działalnością APB oraz uwarunkowaniami działań ochroniarskich na Białorusi. Realia są trudne i to na czym skupia się APB to głównie monitoring, edukacja i obecność w mediach. W trakcie wieczornej debaty podjęliśmy inicjatywę mającą na celu ułatwienie kontaktów, wyjazdów i wymiany doświadczeń. Zredagujemy porozumienie, które następnie zarekomendujemy Zarządom naszych organizacji do zatwierdzenia. W planach jest również rozpoznanie możliwości współpracy w powiązaniu z prowadzonymi w obu krajach projektami (np. temat torfowisk, dubelta). Wieczorny bankiet z niezliczonymi kwiecistymi oracjami i toastami zakończyl się grubo po północy, a już w niedzielę rano ruszaliśmy w teren! Celem było odkrycie nieznanego Kolegom z Białorusi nowego tokowiska dubeltów, odwiedzanego przez nasze ptaki (wynik badań gps zespołu Michała). Przy pomocy Nikołaja Czerkasa, laptopa i przeróżnych metod badawczyh odkryliśmy to magiczne miejsce na obrzeżu Dzikiego Nikoru. Bagna, które pokonaliśmy po drodze autem, przypominały naszą Biebrzą, a samo tokowisko – rezerwat PTOPu Rabinówka! O efektach naszych dalszych działań na „froncie wschodnim" będziemy informować."

dzikiIMG_2978

tok2IMG_3021tokIMG_3025zjazdIMG_2866

1465366_409288345840425_1978139066_n23-24 listopada w Janowie Lubelskim odbył się zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Zgromadzeni, jako pierwsi w Polsce, mogli poznać wstępne wyniki badań telemetrycznych przeprowadzonych w tym roku na dubeltach. Uzyskane dane zaskoczyły wszystkich i wywołały żywą dyskusję, m. in. na temat przemieszczeń dubeltów między tokowiskami, a co za tym idzie skutecznością stosowanych do tej pory metod oceny ich liczebności.

Warto dodać, że miejsce prezentacji wyników przez Michała Korniluka nie było przypadkowe – Lubelszczyzna to najistotniejszy po Podlasiu obszar występowania tego gatunku w Polsce. Wizyta była również okazją do omówienia szczegółów współpracy z ornitologami z regionu w ramach tworzonego Krajowego Programu Ochrony Dubelta.

Szw426 sierpnia spotkaliśmy się ze szwedzką delegacją zaangażowaną w projekt „Reclaim" wdrażany od roku w ramach programu Life+. Miejscem realizacji projektu jest region Örebro w południowo-środkowej Szwecji, a jego celem czynna ochrona cennych siedlisk mokradłowych i związanych z nimi rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Przedsięwzięcie prowadzone jest przez miejscowy urząd wojewódzki.

Okazuje się, że podobnie jak my, Szwedzi borykają się z następstwami zarzucenia tradycyjnego użytkowania obszarów wodnobłotnych i zaniku ukształtowanych przez wypas i koszenie półnaturalnych zbiorowisk. Dlatego też, spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania naszych działań w terenie. Podczas spaceru po łąkach w okolicach Trześcianki mogliśmy przyjrzeć się koszeniu trzcinowiska i zapoznać naszych gości ze specyfiką obszaru Doliny Górnej Narwi. Następnie odwiedziliśmy współpracujące z PTOP gospodarstwo rolne, w których hodowane są koniki polskie oraz mieliśmy okazję podziwiać  znajdującą się w pobliżu drewnianą cerkiew w Puchłach.

Więcej informacji o projekcie „Reclaim" znajduje się na stronie internetowej projektu.

Szw1Szw9

Szw3Szw8

Podczas 17. Pikniku Naukowego, który miał miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie zaprezentował się m. in. Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Studenci przywieźli ze sobą kawałek podlaskich bagien. Były drewniane figurki ptaków, obrączki ornitologiczne, zdjęcia zwierząt, żywe owady, a na koszulkach studentów dumnie prezentowały się dubelty z Doliny Górnej Narwi. Przez stoisko przewinęło się ponad 5 tysięcy osób. Wielu zwiedzających robiło sobie zdjęcie z manekinem ubranym w koszulkę promującą nasz projekt. Tym oto sposobem dubelty doleciały aż do stolicy. 

980224_453318661430689_1342896462_oUniwersytet w Białymstoku był jedyną instytucją z województwa podlaskiego prezentującą się na Pikniku Naukowym. Fot. KNBCzłonkowie Koła Naukowego Biologów w koszulkach z dubeltem. Fot. KNBStoisko cieszyło się ogromną popularnością wśród zwiedzających. Fot. KNB

thumb_LT_LV_DubeltDotychczas nie były prowadzone w Polsce żadne badania ściśle ukierunkowane na preferencje siedliskowe dubelta. Uzupełnienie wiedzy w tej dziedzinie stało się więc jednym z ważnych założeń naszego projektu. W tym celu udaliśmy się na Łotwę i do Estonii. Wyjazd był również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z innymi beneficjentami programu Life+.


pdf Raport wyjazd studyjny do Łotwy i Estonii - Listopad 2012

4 marca 2013 r. w Centrum ASTORIA przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku odbędzie się oficjalna inauguracja projektu "Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi".

Celem spotkania jest zaprezentowanie założeń projektu, przedstawienie problematyki związanej z ochroną dubelta w dolinie Górnej Narwi oraz wymiana doświadczeń związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć. Liczymy, że wiedza i doświadczenie uczestników spotkania będą cennym wsparciem w jak najlepszej realizacji projektu. Dlatego chcielibyśmy zachęcić ekspertów, przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z ochroną przyrody oraz osoby zaangażowane w proces wdrażania poszczególnych działań związanych z projektem do udziału w spotkaniu i dyskusji.

Poniżej zamieszczamy program spotkania i kartę potwierdzenia uczestnictwa. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dominiką Musiał – tel. 85 664 22 55 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

pdf program_spotkania_04_03_2013.pdf

doc karta_potwierdzenia_uczestnictwa.doc

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo