dublet

10259863_252301594957407_1238112449551854343_nW tym roku (2014) dokonaliśmy już trzech odłowów dubeltów na dwóch tokowiskach w Dolinie Górnej Narwi. Łącznie schwytaliśmy 19 ptaków - 16 samców i 3 samice. 11 z nich zostało wyposażonych w nadajniki VHF, a 3 kolejne w loggery GPS. Wśród odłowionych osobników znalazł się samiec notowany przez nas w ubiegłym sezonie na tokowiskach w Polsce i na Białorusi, 2 inne zaobrączkwane wtedy ptaki oraz samiec z nadajnikiem GPS zawierającym unikatowe dane o trasie jego wędrówki do Afryki!

badania_siedliskowePierwszy sezon badań poświęconych wybiórczości siedliskowej i użytkowaniu przestrzeni przez dubelty w Dolinie Górnej Narwi zakończył się sukcesem przynosząc wiele ciekawych obserwacji. Z punktu widzeniDubelty_Matysiak_IMG_010609_Puch_1988a naukowo-poznawczego zgromadzone informacje rzucają nowe światło na zwyczaje tego tajemniczego gatunku. Dla nas stanowią jednak bezcenną podpowiedź na pytanie, które z siedlisk i jaka ich struktura jest preferowana przez dubelty. To pozwali nam trafniej zaplanować i poprowadzić zabiegi ochronne w Dolinie Górnej Narwi. Poniżej przedstawiamy zakres przeprowadzonych w tym roku badań oraz garść ciekawostek z nimi związanych.

Narwiańskie dubelty przestały się już pojawiać na tokowiskach. Tym samym zakończyły się również odłowy ptaków mające na celu wyposażenie części z nich w nadajniki VHF, nadajniki GPS i geolokatory. Więcej informacji na ten temat przytacza za PAP internetowe wydanie Gazety Wyborczej Białystok. Mimo zakończenia odłowów prace terenowe nie ustały. Ornitolodzy zbierają próbki gleby oraz badają parametry siedlisk. Aby potwierdzić wybiórczość siedliskową dubeltów próby zbierane są z miejsc, w których zaobserwowano żerujące ptaki oraz z losowo wybranych lokalizacji.

Badanie właściwości fizykochemicznych gleby. Fot. Grzegorz GrygorukBadanie obecności bezkręgowców - bagnik przybrzeżny (Dolomedes fimbriatus). Fot Grzegorz GrygorukPobieranie próbek gleby do analiz laboratoryjnych.

Ślady żerowania dubeltów. Fot. Grzegorz Grygoruk

 

 

 

 

Gniazdo z jajami dubelta w Dolinie Górnej Narwi. Fot. Michał KornilukDo tej pory badaniami objęliśmy jest jedno stałe i dwa satelitarne tokowiska dubelta w Dolinie Górnej Narwi. Wyjątkowo długo utrzymujący się wysoki stan wód na tym obszarze sprawił, że obserwujemy spore przemieszczenia, a nawet zanik (prawdopodobnie tymczasowy) znanych stanowisk gatunku. Udało się nam w sumie odłowić 19 osobników, z których 14 zostało wyposażonych w odbiorniki VHF, a 5 w minutowe loggery GPS. W technologii VHF ptaki namierza się za pomocą anten kierunkowych z odległości do ok. 1 km. Jest to metoda pracochłonna, bo wymaga podążania z anteną za śledzonym osobnikiem.

Koordynator badań Michał Korniluk mocujący nadajnik VHF na jednym z odłowionych dubeltów.  Fot. Marcin Wereszczuk6 maja dokonaliśmy pierwszego z planowanych odłowów dubeltów w Dolinie Górnej Narwi. Ptaki zostały dokładnie zmierzone, zaobrączkowane oraz zaopatrzone w ważące zaledwie 1,8 g transmitery VHF. Nadajniki zostały zamocowane do piór w taki sposób, aby nie przeszkadzały ptakom i nie zakłócały ich naturalnych zachowań, a odpadną wraz z piórami w czasie jesiennego pierzenia. Dzięki tym niewielkim urządzeniom będziemy mogli śledzić dubelty podczas okresu lęgowego, zdobywając wiedzę na temat ich lokalnych przemieszczeń, miejsc gniazdowania i żerowania. Zgromadzone informacje pomogą nam w zaplanowaniu właściwej ochrony czynnej gatunku, o którym tak mało wiadomo w naszym kraju. Warto wspomnieć, że już po 15 minutach od wypuszczenia dubelty powróciły na tokowisko i bez reszty poświęciły się zalotom.

Michał Korniluk

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo