dublet

W ramach naszego projektu zostały wybudowanie 24 brody. Umożliwiają one koszenie łąk, zbiór i wywóz siana oraz ułatwiają użytkowanie pastwisk, na których dubelty i inne siewkowe czują się szczególnie dobrze.


 

Zakładanie nadajników dubeltom. Nadajniki trzeba ptakom założyć bardzo precyzyjnie tak, aby jak najmniej im przeszkadzały i jednocześnie sprawnie funkcjonowały. 


 

Schwytanym wcześniej dubeltom założono nadajniki telemetryczne, które są wykorzystywane do ich namierzania. W ten sposób ustala się gdzie dubelty najchętniej przebywają, jakie żerowiska preferują i gdzie zakładają gniazda.


Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo