dublet

A75K0125Bardzo miło nam poinformować, że 2 marca 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przyjął Krajowy Program Ochrony Dubelta. Za jego sporządzenie w ramach projektu odpowiedzialna była fundacja Natura International Polska. Jest to jeden z pierwszych tego rodzaju oficjalnie przyjętych dokumentów w naszym kraju.

Zgodnie ze swoją definicją, stanowi dogłębną analizę stanu polskiej populacji dubelta, identyfikuje zagrożenia, zawiera ocenę dotychczasowych sposobów ochrony. Jego celem jest wypracowanie strategii działań zmierzających do odbudowy populacji dubelta, z podaniem sposobu wdrażania tych działań i źródeł ich finansowania. Dokument dostępny jest na stronach GDOŚ pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/24636/Krajowy%20Program%20Ochrony%20Dubelta_icon.pdf oraz na naszej stronie:

pdf Krajowy_Program_Ochrony_Dubelta.pdf

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo