dublet

11Projekt ochrony dubelta w Dolinie Górnej Narwi zmierza ku końcowi. Większość zaplanowanych działań została wykonana, a ich efekty są już widoczne w terenie i na stronach pomonitoringowych raportów. Przed nami czas rozliczeń i podsumowań oraz dalsza praca nad podtrzymaniem efektów projektu. To też dobry moment na zaprezentowanie wszystkiego, co udało się nam osiągnąć, podzielenie się doświadczeniami i podziękowanie naszym współpracownikom, wykonawcom, ekspertom i sponsorom. W tym celu w dniach 22-23 września zorganizowaliśmy dwudniowe seminarium , w którym udział wzięło około 40 osób. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem prezentacji dotyczących dubelta, działań projektowych i ich efektów (tytuły wystąpień i nazwiska prelegentów znajdują się w programie seminarium), drugi dzień to już wizyta w terenie, na łąkach i pastwiskach PTOP w okolicach Trześcianki. Tutaj uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć odtworzone łąki, wyremontowane drogi, wybudowane brody i ogrodzone pastwiska, podziwiać efekty wypasu, spotkać koniki polskie i polskie czerowone krowy, a wszystko to w ciepłych promieniach jesiennego słońca. Zabrakło tylko głównego bohatera - dubelta, który zawita tu dopiero na wiosnę.

10912131415785616174123

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo