Skip to main content

Ochrona rybitw i mew
w północno-wschodniej Polsce

Literatura

- Betleja J., Ledwoń M., Goławski A. (2015) Rybitwa czarna Chlidonias niger. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik Metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 316-319.

- Bukacińska M., Bukaciński D. (2004) Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. ss. 186–191.

- Bukacińska M., Bukaciński D. (2004) Śmieszka Larus ridibundus. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. ss. 160–165.

- Chmielewski S. (2004) Rybitwa czarna Chliodnias niger. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. ss. 203–207.

- Dyrcz A. (2004) Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. ss. 199–202.

- Goławski A., Mróz E., Kasprzykowski Z. , Słupska K., Droś E. Żmińczuk P. (2014) Ekologia rozrodu rybitwy czarnej Chlidonias niger w dolinie Bugu. Ornis Polonica 55:162-172.

- Górski A. (2004) Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. ss. 208–211.

- Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1984-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

- Zielińska M. (2004) Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. ss. 151–155.