Żółwie błotne jaja składają na lądzie, w lekkiej glebie, w nasłonecznionych miejscach. Dopóki miejscowi gospodarzyli ekstensywnie, zwłaszcza wypasali bydło i owce na łąkach i nawet w lasach, takich ciepłych polanek w okolicach zamieszkałych przez te gady było sporo. Teraz polanki często pozarastały, a leżące na terenie leśnym, zostały nawet zalesione celowo. W ramach projektu wyszukaliśmy kilkanaście takich miejsc, będących potwierdzonymi lub potencjalnymi lęgowiskami, a następnie odsłoniliśmy je trochę. W niektórych przypadkach wystarczyło wyciąć dosłownie kilkanaście drzew, aby nasłonecznić ziemię.

Jarek Banach

Prawdowo_8Prawdowo_efekt_4

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo