Skip to main content

Odsłanianie lęgowisk

Żółwie błotne jaja składają na lądzie, w lekkiej glebie, w nasłonecznionych miejscach. Dopóki miejscowi gospodarzyli ekstensywnie, zwłaszcza wypasali bydło i owce na łąkach i nawet w lasach, takich ciepłych polanek w okolicach zamieszkałych przez te gady było sporo. Teraz polanki często pozarastały, a leżące na terenie leśnym, zostały nawet zalesione celowo. W ramach projektu wyszukaliśmy kilkanaście takich miejsc, będących potwierdzonymi lub potencjalnymi lęgowiskami, a następnie odsłoniliśmy je trochę. W niektórych przypadkach wystarczyło wyciąć dosłownie kilkanaście drzew, aby nasłonecznić ziemię.

Jarek Banach

Prawdowo_8Prawdowo_efekt_4