Status żółwia błotnego w prawie polskim i konwencjach międzynarodowych

Żółw błotny (Emys orbicularis) jest jedynym przedstawicielem tej grupy gadów występującej w Polsce. Jako gatunek figurujący w Polskiej Czerwonej Księdze, zaliczony został do zwierząt skrajnie zagrożonych wyginięciem. W Polsce jest objęty ochroną gatunkową od 1935 r. Istnieją również rezerwaty faunistyczne chroniące stanowiska żółwi. Są to min.: Nadrowskie Bagno k. Olsztynka, Jezioro Orłowo Małe k. Nidzicy, Drzeczkowo k. Leszna, Kowalki k. Rypina, Borowiec k. Zwolenia, Żółwie Błota na Pojezierzu Łęczyńsko Włodawskim.

Gatunek ten podlega Konwencji Berneńskiej Appendix II, i Ramsarskiej oraz Dyrektywie Siedliskowej UE Annexes II i IV. Umieszczony jest także na czerwonej liście IUCN poziom niższego ryzyka kategoria gatunków prawie zagrożonych.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo