Skip to main content

Ochrona prawna

Status żółwia błotnego w prawie polskim i konwencjach międzynarodowych

Żółw błotny (Emys orbicularis) jest jedynym przedstawicielem tej grupy gadów występującej w Polsce. Jako gatunek figurujący w Polskiej Czerwonej Księdze, zaliczony został do zwierząt skrajnie zagrożonych wyginięciem. W Polsce jest objęty ochroną gatunkową od 1935 r. Istnieją również rezerwaty faunistyczne chroniące stanowiska żółwi. Są to min.: Nadrowskie Bagno k. Olsztynka, Jezioro Orłowo Małe k. Nidzicy, Drzeczkowo k. Leszna, Kowalki k. Rypina, Borowiec k. Zwolenia, Żółwie Błota na Pojezierzu Łęczyńsko Włodawskim.

Gatunek ten podlega Konwencji Berneńskiej Appendix II, i Ramsarskiej oraz Dyrektywie Siedliskowej UE Annexes II i IV. Umieszczony jest także na czerwonej liście IUCN poziom niższego ryzyka kategoria gatunków prawie zagrożonych.