W latach 2004-2005 roku prowadzony był projekt ochrony żółwia błotnego na Warmii i Mazurach finansowany przez Fundację EkoFundusz, WFOŚiGW w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wielkim sprzymierzeńcem są Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie i wiele Nadleśnictw, na których terenach żyje większość populacji tych cennych zwierząt. Monitoringiem i działaniami ochrony czynnej objęto dwa obszary Natura 2000 Puszczą Piską oraz Puszczę Napiwodzko-Ramucką.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo