ochrona-inne

Część dyskusyjna warsztatówW dniach 5 i 6 grudniach, pod Radomiem spotkaliśmy się na warsztatach poświęconych praktyce ochrony żółwia, będących jednocześnie pożegnaniem i ostatnim zadaniem kończącego się projektu Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w województwie warmińsko-mazurskim etap 2. Kilkanaście osób, które brały w nich udział, to sami praktycy w tej dziedzinie. Poruszaliśy wiele, często bardzo różnych zagadnień, np:

 - czy wykrywanie żółwia po śladzie DNA w wodzie (tzw. eDNA) będzie przełomem w monitoringu tego gatunku?

 - jak dokładna analiza warunków środowiskowych GIS może przydać się do preselekcji możliwych miejsc występowania żółwi?

 - jak wielkie są areały osobnicze tych gadów?

 - dlaczego łatwiej chronić miejsca bytowania żółwia niż jego lęgowiska?

 - czy dalsza inwazja na wschód szopa pracza - super sprawnego drapieżnika - będzie oznaczać koniec dzikiej populacji żółwia?

 - jak skutecznie zbierać informacje o tych gadach od przyrodników-amatorów, turystów i innych użytkowników środowiska?  (jb)

Drugiego dnia w terenie oglądalismy imponujące prace na rzecz ochrony żółwia w dolinie Zwoleńki

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo