Skip to main content

Pożegnalne warsztaty

Część dyskusyjna warsztatówW dniach 5 i 6 grudniach, pod Radomiem spotkaliśmy się na warsztatach poświęconych praktyce ochrony żółwia, będących jednocześnie pożegnaniem i ostatnim zadaniem kończącego się projektu Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w województwie warmińsko-mazurskim etap 2. Kilkanaście osób, które brały w nich udział, to sami praktycy w tej dziedzinie. Poruszaliśy wiele, często bardzo różnych zagadnień, np:

 - czy wykrywanie żółwia po śladzie DNA w wodzie (tzw. eDNA) będzie przełomem w monitoringu tego gatunku?

 - jak dokładna analiza warunków środowiskowych GIS może przydać się do preselekcji możliwych miejsc występowania żółwi?

 - jak wielkie są areały osobnicze tych gadów?

 - dlaczego łatwiej chronić miejsca bytowania żółwia niż jego lęgowiska?

 - czy dalsza inwazja na wschód szopa pracza - super sprawnego drapieżnika - będzie oznaczać koniec dzikiej populacji żółwia?

 - jak skutecznie zbierać informacje o tych gadach od przyrodników-amatorów, turystów i innych użytkowników środowiska?  (jb)

Drugiego dnia w terenie oglądalismy imponujące prace na rzecz ochrony żółwia w dolinie Zwoleńki