ochrona-inne

LataW kwietniu 2013 r. rozpoczęto dwuletni monitoring hydrologiczny związany z projektem „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykład Sławomira Mitrusa22 i 23 listopada spotkaliśmy się pod Olsztynkiem porozmawiać o sytuacji żółwia z Polsce północnej i wschodniej oraz o metodach jego ochrony. Wśród gości byli przedstawieciele Lasów Państwowych, olsztyńskiego RDOŚu, parków krajobrazowych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz inne osoby zajmujące się ochroną przyrody. Natomiast prezentacje prowadziły osoby, które na żółwiach "zjadły zęby", było to więc wyjątkowa okazja zaczerpniącia wiedzy u najlepszych źródeł. Generalnie konkluzje były pozytywne - kolejne badania sugerują, że żółw w naszym regionie, mimo że to skraj zasięgu, radzi sobie całkiem nieźle, a podejmowane działania ochronne okazują się skuteczne.

Drugiego dnia pojechaliśmy do Puszczy Napiwodzko-Ramudzkiej oglądać przykłady takich działań ochronnych, realizowanych głównie siłami PTOP, w okolicach żółwich rezerwatów Nadrowskie Bagno oraz Orłowo Małe. Miło było słyszeć liczne pozytywne recezje :)

Osoby bardziej dociekliwe i zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z referatami.

Jarek Banach

22 i 23 listopada organizujemy panel dyskusyjny poświęcony sytuacji i ochronie żółwia błotnego w Polsce pólnocnej i wschodniej. Prelegenci przedstawią nam sporo dawkę wiedzy, którą posłużymy się w dyskusji nad potrzebami i formami dalszej ochrony. Wśród uczestników będą przedstawieciele olsztyńskiego RDOŚu, lasów państowych, herpetolodzy oraz osoby, zajmujący sie ochroną przyrody, przygotowujący plany ochrony itp.

W dniu 5 marca 2013 roku w  Warszawie w imieniu PTOP Agnieszka Grabowska i Andrzej Gabiński podpisali umowę na finasowanie projektu: Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w województwie warmińsko-mazurskim etap 2. Oznacza to kontynuację i rozszerzenie obecnych działań. Mamy czas do końca 2014 roku na wykopanie następnych 7 stawów, kolejne okrzaczanie lęgowisk (w tym wykup jednego) i rozbudowanie bazy danych obserwacji o kolejne funkcjonalności umożliwiające m.in. wykrywanie potencjalnych obszarów występowania żółwia. Ważnym elementem będą badania hydrologiczne profesot Katarzyny Gliskiej -Lewczuk, mające na celu ustalenie przyczyn obniżania się poziomu wód w górnej Łynie oraz określenie ich jakości i wahań. Budżet całego projektu to 577 tysięcy złotych.

Formularz_wprowadzania_danychWyszukanie w terenie żółwia to trudna sztuka, wymaga dużo czasu i cierpliwości. Możłiwe jest, że o wielu miejscach i występowania czy wędrówek nie wiemy. Dlatego tak ważne jest, aby żadna obserwacja nie przepadła. Jeżeli więc widziałeś gdzieś na Mazurach tego gada  - samego żółwia, czy nawet jego tropy - opisz to i wprowadź do właśnie przygotowanej specjanej bazy internetowej. Cały proces wymaga tylko prostej rejestracji, w której poprosimy Cię o dane kontaktowe - mogą być bardzo potrzebne, jeżeli konieczne okaże się doprecyzowanie jakiś szczegółów. Potem wystarczy zaznaczyć miejsce obserwacji na mapie (lub wpisac współrzędne ręcznie) i dodać kilka kilka informacji opisujących wydarzenie, a także - jeśli masz - zdjęcie.

Cenne będą także informacje historyczne, także od innych osób, nawet jeśli niezbyt dokładne. Już sam rok czy zgrubsza  podana lokalizacja (np. okolice wsi X) mogą okazać się nadzwyczaj ważne.

Do bazy danych przekierowuje klinknięcie na baner na górze głownej strony żółwiowej.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo