Padalec zwyczajny odmiana turkusowa foto Anna PłowuchaPrzy okazji urządzania kalitnickiego ogródka stwierdziliśmy występowanie dwóch nowych gatunków. Jednego płaza i jednego gada. W przeoranej glebie znalazły schronienie co najmniej trzy grzebiuszki ziemne (Pelobates fuscus), a już po założeniu grządek mieliśmy możliwość podziwiania padalca zwyczajnego(Anguis fragilis), rzadkiej turkusowej odmiany. Wcześniej, pod koniec kwietnia odkryliśmy w okolicy obecność kumaków nizinnych (Bombina bombina).

Kalitnik 12 maja 2013

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo