W ramach działań przewidziane jest zaadaptowanie (wyremontowanie) 50 obiektów na potrzeby zimowania nietoperzy. Większość z tych obiektów są to piwnice kamienno-ziemne tzw. ziemianki. Ze względu na zaniechanie użytkowania takich obiektów i brak remontów, niszczeją one co prowadzi do zmian „mikroklimatu” panującego w nich zimą.

Planuje się zamontowanie nowych drzwi, okiennic, uzupełnienie fragmentów ścian, naprawy stropów, izolacje, i tym podobne zadania w zależności od potrzeb i stanu obiektu. Ponadto w każdym z obiektów zamontowane zostaną do stropu cegły dziurawki w celu stworzenia szczelin do zimowania.  Łącznie w 50 obiektach przewiduje się montaż około 500 sztuk cegieł.

Ponadto w ramach projektu odbędą się 2 liczenia zimujących nietoperzy w 50 obiektach przeznaczonych do adaptacji na zimowiska. Pierwsze liczenie zima 2011, drugie liczenie zimą 2012 w wyremontowanych już obiektach.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo