ostoje

Ozierany-cietrzew (foto Andrzej Gabiński)Pomimo, że jeszcze nikt z nas nie słyszał w tym roku tokujących cietrzewi, to nie znaczy, że zniknęły one już całkowicie z Podlasia. Zima wciąż się kurczowo trzyma, zaś wiosna pewnie nie obudziła się na dobre ze snu zimowego. Dlatego też liczenia tych ptaków zaplanowane są na pierwszą dekadę kwietnia. Co bardziej niecierpliwi wybrali się już w teren i odnotowali pierwsze w tym roku cietrzewie w Puszczy Knyszyńskiej.

W sobotę, 23 marca 2013 r. Andrzej Gabiński i Piotrek Kisiel zaobserwowali cietrzewie w okolicy zbiornika w Ozieranach. Najpierw przeleciały dwa ptaki (kogut i kura) i za chwilę ponownie dwa (kura a drugi nierozpoznany). Zatem w sumie widziane były 4 ptaki.

Cieszymy się zatem z tego powodu Smile

Stfera Buforowa NPN, fot. Dariusz OchrymiukOstoja ptaków PTOP "Bagienna Dolina Narwi"
Lokalizacja: dolina Narwi na odcinku od wsi Pańki do m. Choroszcz
Woj.: podlaskie; miasto i gmina Choroszcz; wsie: Pańki, Rzędziany, Rogowo, Rogówek, Babino, Rzędziany oraz Kruszewo i Izbiszcze
Status obszaru: Narwiański Park Narodowy i jego otulina
Powierzchnia: 432,0864 ha

Tradycyjne użytkowanie w dolinie Biebrzy, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków PTOP "Wodniczka"
Lokalizacja: Bagna Biebrzańskie (południowy basen)
Woj.: podlaskie; gm: Trzcianne; wsie: Nowa Wieś, Budy, Szorce i Giełczyn
Status obszaru: Natura 2000, Biebrzański Park Narodowy i jego otulina
Powierzchnia własności PTOP: 19,8093 ha

Torfowisko wysokie w Rezerwacie Gorbacz, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków "Niecka Gródecko - Michałowska"
Lokalizacja: południowo-wschodnie obrzeża Puszczy Knyszyńskiej
Woj.: podlaskie; gminy: Michałowo i Gródek; wsie: Gródek, Mieleszki, Pieńki, Podozierany, Kuchmy, Kuryły
Status obszaru: na jego części rezerwaty przyrody: "Rabinówka", "Jezioro Wiejki" i "Gorbacz"
Powierzchnia własności PTOP: 405 ha
Powierzchnia dzierżaw PTOP: 158 ha

Tu powstanie stacja dla wolontariuszy, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków PTOP "Polana Białowieska"
Lokalizacja: dolina rzek Narewki, Łutowni i Braszczy oraz łąki położone na polanach wokół Białowieży, Bud i Masiewa, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego (tzw. otulina)
Woj.: podlaskie; gminy: Białowieża i Narewka.
Status obszaru: obszar Natura 2000
Powierzchnia własności PTOP: 54 ha
Powierzchnia dzierżawy PTOP: 33 ha

 

Cietrzewie

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Andrzej Gabiński obserwował 14 października osiem cietrzewi w okolicach Kruszynian. W sytuacji drastycznie zmniejszającej się podlaskiej populacji tych pięknych ptaków, każdy ich pojaw jest powodem do radości. Obserwacja ta cieszy tym bardziej, że w poprzednim roku w tej samej okolicy również widziano dziewięć ptaków. Nie ustajemy w wysiłkach odtwarzania terenów dogodnych do toków i gniazdowania cietrzewi. Pozostaje mieć nadzieję, że niekorzystny trend spadku ich liczebności zostanie w końcu zahamowany i będziemy mogli w przyszłych latach obserwować coraz więcej cietrzewi w ich naturalnym środowisku.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo