ostoje

Cietrzew_fot._Wojciech_MisiukiewiczNasze Towarzystwo ciągle zwiększa powierzchnię przeznaczoną pod działania ochronne. Na początku bieżącego roku w samej tylko ostoi „Rabinówka” przybyło nam ponad 7 ha łąk, a dalsze 5 ha jest w trakcie zakupu. Fundusze pochodzą z II etapu projektu Czynna ochrona cietrzewia na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” Przez dziesięciolecia użytkowane przez miejscowych rolników łąki, w związku z wyludnieniem wsi i zmianami w polskim rolnictwie straciły swój użytkowy charakter. Zaniedbane, od lat nie koszone, po zmianie właściciela mają szansę stać się ponownie miejscem tokowisk i żerowisk wielu cennych gatunków ptaków. Nim się to jednak stanie, oprócz wkładu finansowego, należy włożyć wiele pracy w walkę z postępującą sukcesją drzew i krzewów. Z radością obserwujemy jak z roku na rok, na odtworzonych przez PTOP łąkach zwiększa się liczba derkaczy, dubeltów i polujących na gryzonie orlików krzykliwych.

Obecnie własnością Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w  ostoi "Rabinówka" pozostaje obszar o łącznej powierzchni ponad 382 ha.

Oznakowana ostoja PTOP, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków "Górniańskie Łąki"
Lokalizacja: obrzeża Puszczy Białowieskiej, ok. 1 km na zachód od drogi do Hajnówka - Czeremcha
Woj.: podlaskie; miasto i gmina Hajnówka; wsie: Chytra
Status obszaru: użytek ekologiczny
Powierzchnia własności PTOP: 23,6933 ha

Storczyk na Bagnie Wasilkowo, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków "Bagno Wasilkowo"
Lokalizacja: obrzeża Puszczy Białowieskiej, ok. 1 km na zachód od Puszczy Białowieskiej przy drodze Zabłudów - Hajnówka
Woj.: podlaskie; gm. Hajnówka; wsie: Wasilkowo, Nowosady
Status obszaru: brak
Powierzchnia własności PTOP: 33,4990 ha

Ostoja ptaków "Kruszyniany"
Lokalizacja: obrzeża Puszczy Knyszyńskiej, na południe i południowy-zachód od m. Krynki.
Woj.: podlaskie; gm. Krynki; wsie: Kruszyniany i Świdziałówka.
Status obszaru: OSOP Natura 2000.
Powierzchnia własności PTOP: 46,3506 ha

Samorządowe Kolegium OdwoławczeJakiś czas temu pisaliśmy o planach melioracji na terenie ostoi PTOP "Bagno Wasilkowo", gdzie mimo udokumentowanego występowania cennych gatunków zwierząt i roślin uznano brak potrzeby wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Świadomi zagrożeń, jakie mogą nieść za sobą nieprzemyślane prace melioracyjne dla przyrody, walczyliśmy dalej.

Chcą meliorować nasze Bagno!Wiosną tego roku otrzymaliśmy informacje z Urzędu Gminy Hajnówka, że planowane jest przedsięwzięcie mające na celu meliorację na obszarze wsi Kotówka, m. in. na naszym terenie obejmującym tzw. "Bagno Wasilkowo". Na obszarze tym mamy wykupione 33 ha i stanowi on ostoję m.in. ptaków wodno-błotnych, biotop 25 chronionych gatunków ptaków, w tym 7 "naturowych", związanych z terenami podmokłymi.  Występują tu również cenne zbiorowiska roślinne i chronione gatunki roślin m.in. storczyki.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo