PTOP

 

W 2010 r., dzięki środkom przekazanym PTOP jako organizacji pożytku publicznego w ramach 1% podatku, skontrolowano aktualne i historyczne stanowiska krasek oraz wywieszone z myślą o tym gatunku budki lęgowe. Poniżej przedstawiamy raport obrazujący aktualną sytuację kraski na Północnym Podlasiu.

pdf RAPORT 2010

Projekt realizowany w roku 2009 przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz składek z darowizn na OPP.


W związku z wymieraniem kraski w całej Europie znalazła się ona na Czerwonych Listach Zwierząt Ginących i Zagrożonych otrzymując status "gatunek skrajnie zagrożony" lub wręcz "gatunek wymarły". Znajduje się również na listach Konwencji Berneńskiej i Bońskiej, zaś Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej uwzględnia kraskę jako gatunek szczególnej troski. Także w Polsce kraska podlega ochronie prawnej, w ramach której jest objęta ochroną strefową. Jednak pomimo dużej wiedzy na jej temat oraz ochrony prawnej, kraska nadal znika z polskiego krajobrazu.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo