Budki dla jerzyków na budynku naszego regionalnego biura w Olsztynie. 25 października 2013 r. zakończyliśmy kolejny etap programu ochrony jerzyka (Apus apus) w Olsztynie. Dzięki wsparciu finansowemu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na blokach na osiedlu Jaroty i Nagórki zawisło kolejnych 200 budek! Oznacza to, że od roku 2009 na blokach olsztyńskich "sypialni" stworzyliśmy już ponad 800 miejsc lęgowych.

DSC0305726 czerwca 2012 r. w Urzędzie Miasta w Białymstoku odbyło się szkolenie „Gniazdowanie ptaków w budynkach a termomodernizacje", które zorganizowaliśmy we współpracy z UM oraz z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W szkoleniu, wyłączając prelegentów, wzięło udział 30 osób – przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, Zarządu Mienia Komunalnego, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta oraz firm świadczących usługi budowlane.

dscn1787Oblicza polskich miast zmieniają się na naszych oczach. Szczególnie wyraźnie widać to w Białymstoku - szare blokowiska nabierają kolorów, a w mieszkaniach jest cieplej - to wszystko zasługa prowadzonych ostatnio termomodernizacji. Niestety, podczas gdy ludziom żyje się coraz wygodniej, ptaki gniazdujące dotąd w naszych dziurowych blokach są dosłownie wyrzucane na bruk. A przecież interesy nasze i naszych skrzydlatych sąsiadów można w bardzo prosty sposób pogodzić.

termomodernizacjaPolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku organizuje seminarium szkoleniowe pt. „Gniazdowanie ptaków w budynkach a termomodernizacje", które odbędzie się  26 czerwca 2012 r. w godzinach 12:30-15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, w sali konferencyjnej nr 10 (parter). Szkolenie dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Podczas szkolenia eksperci przedstawią najważniejsze problemy związane z ochroną siedlisk lęgowych ptaków gniazdujących w budynkach, procedury formalno-prawne z zakresu ochrony przyrody oraz praktyczne przykłady dobrych i złych rozwiązań stosowanych w termomodernizacji budynków.

pdf zaproszenie.pdf

img_0648Po dwóch latach trwania programu ochrony jerzyka w Olsztynie w 2011 przyspieszamy!  Dotychczas udało nam się powiesić 100 budek lęgowych dla jerzyków na osiedlu Pieczewo.  W tym roku, za namową naszej wolontariuszki Pani Barbary Lejszo (serdecznie dziękujemy!), udało się zdobyć większe środki i dowiesiliśmy kolejne 500 (słownie: pięćset) budek!

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo