Bocian Biały w dolinach rzek

W grudniu powołany został Komitet Sterujący projektu w składzie:

Roman Kalski – Dyrektor projektu

Beata Bezubik – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Łukasz Krajewski - Biebrzański Parku Narodowy

Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

W dniu wczorajszym - 2016/11/24 - odbyła się konferencja inaugurująca nasz projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” nr LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz niemiecką fundację Vogelschutz-Komitee e.V.

Na spotkaniu wspólnie z naszymi partnerami Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi i Biebrzańskim Parkiem Narodowym przedstawiliśmy założenia projektu oraz tematykę związaną z występowaniem bociana białego na świecie i zagrożeniami tego gatunku. 

Adam Zbyrytspotkanie_rozpoczynajace_projektwyklad_bociana

 

Edyta Kapowicz

fot. PTOP

W dniu 6 października 2016 r. uczestniczyliśmy w Brukseli w siedzibie Komisji Europejskiej w konferencji inaugurującej otwarcie projektów Life (Kick-Off Meeting of LIFE15). W jego trakcie nawiązywaliśmy kontakty z innymi projektami w Europie w celu wymiany doświadczeń oraz zaprezentowaliśmy założenia i cele naszego projektu (LIFEciconiaPL: Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski). Spotkanie to potwierdziło pozycję PTOP jako organizacji wiodącej w czynnej ochronie ptaków w kraju i, jak się okazało, również w Europie, a to dlatego, że nasz projekt był jednym z zaledwie 40 projektów przyrodniczych w całej Unii Europejskiej z kilkuset złożonych w ubiegłym roku. Spośród innych ciekawych projektów zaprezentowanych w czasie spotkania były projekty dotyczące ochrony: dropia i orła cesarskiego na Węgrzech i w Austrii, strepeta, skowrończyka sierpodziobego i pustułeczki w Hiszpanii, ibisa kasztanowatego, kormorana małego, 4 gatunków czapli i 2 gatunków pelikanów w Grecji.

Rozpoczęliśmy zbieranie informacji o gniazdach, które należy przenieść z dachu lub walącego się słupa na nowy słup betonowy. Teren realizacji działań jest bardzo duży - obejmuje 10 obszarów Natura 2000 – o czym pisaliśmy we wcześniejszym poście. W ostatnich dniach skontrolowaliśmy obszar „Dolina Omulwi i Płodownicy”. Jest to teren położony pomiędzy Ostrołęką, Myszyńcem i Wielbarkiem: na pograniczu Kurpi, Mazowsza i Mazur, a więc interesujący nie tylko przyrodniczo ale tez kulturowo.

Rzeka Omulew meandruje malowniczo przez płaskie tereny wykorzystywane przez ludzi rolniczo – dominuje tam wypas krów. Dzięki takiemu użytkowaniu jest to ostatnia ostoja krasek na terenie naszego kraju. Ptaki te można obserwować tam jak siedzą na grodzeniach pastwisk – zwłaszcza pod koniec lata kiedy rozpoczyna się okres ich przelotów.

Kraski już odleciały, bociany zresztą też ale ich gniazda zostały. Chcemy pomóc lokalnej populacji oraz mieszkańcom przenosząc stare gniazda z dachów na słupy betonowe. Właściciele posesji z takim gniazdem często narzekają na uciążliwych sąsiadów: konstrukcja budynku jest nadmiernie obciążona; dach jest niszczony przez odchody ptaków – zwłaszcza młodych, jeszcze nielotnych; jeżeli gniazdo posadowione jest na starym słupie – grozi zawaleniem. Czasami ptaki budują gniazdo bez platformy, przez co jego konstrukcja jest niestabilna i podczas wichury takie gniazdo może zostać zwalone – takie historie można usłyszeć od osób, z którymi się spotkaliśmy.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo