ochrona-ptakow

Uferschnepfen_TagungW dniach 25-26.09.13 przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które są zaangażowane w realizację projekt LIFE+ „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”, wzięli udział w międzynarodowej konferencji w miejscowości Rees w zachodnich Niemczech. Spotkanie miało na celu podsumowanie wyników projektu LIFE+ „Limosa-habitat Hetter” (LIFE07 NAT/D/000232) realizowanego przez dwie niemieckie organizacje ornitologiczne: NABU Naturschutzstation Niederrhein e.V. i Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. Pierwszego dnia zaprezentowano działania podjęte w ww. projekcie, uzyskane wyniki oraz aktualne problemy związane z ochroną ptaków krajobrazu rolniczego terenów podmokłych. Następnego dnia w czasie wycieczki zapoznano się z realizowanymi działaniami na obszarze Natura 2000 „Unterer Niederrhein” – położonego w Nadrenii Północnej Westfalii, który jest jednym z najważniejszych lęgowisk rycyka w Niemczech. Gatunek ten należy w Europie do najbardziej zagrożonych ptaków zasiedlających podmokłe tereny użytkowane rolniczo. To właśnie ten typ krajobrazu Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków stara się odtworzyć w projekcie ochrony orlika krzykliwego, ponieważ obszary te stanowią jednocześnie najważniejsze miejsca żerowania tego ptaka szponiastego. Okazuje się, że wiele działań podjętych przez niemieckie organizacje jest tożsama z tymi realizowanymi w ramach „naszego” projektu (np. budowa zastawek, odtwarzanie łąk poprzez usunięcie drzew i krzewów itp.). Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli lepiej planować kompatybilne działania za zakresu ochrony czynnej uwzględniające potrzeby biologiczne i ekologiczne różnych gatunków zasiedlających zbliżone siedliska.

Adam Zbyryt

PTOP

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo