Zapisz się

Ochrona siedlisk

Odsłanianie lęgowisk

18.12.2013

Żółwie błotne jaja składają na lądzie, w lekkiej glebie, w nasłonecznionych miejscach. Dopóki miejscowi gospodarzyli ekstensywnie, zwłaszcza wypasali bydło i owce na łąkach i nawet w lasach, takich ciepłych polanek w okolicach zamieszkałych przez te gady było sporo. Teraz polanki często pozarastały, a leżące na terenie leśnym, zostały nawet zalesione celowo. W ramach projektu wyszukaliśmy kilkanaście takich miejsc, będących potwierdzonymi lub potencjalnymi lęgowiskami, a następnie odsłoniliśmy je trochę. W niektórych przypadkach wystarczyło wyciąć dosłownie kilkanaście drzew, aby nasłonecznić ziemię.

Jarek Banach

Prawdowo_8Prawdowo_efekt_4

 

Praca na bagnach wciąga!

09.01.2013

Stawy_Orowo_w_trakcie

Niby mrozy trochę ścięły wierzchnią warstwę ziemi, niby pod gąsienice były podkładane bale, ale mimo to mazurskie bagna wczoraj omal nie pochłonęły koparki, wykańczającej jeden ze stawów przeznaczonych dla płazów i żółwia błotnego. Dzielni wykonawcy z firmy Dos Patos (co ponoć znaczy po hiszpańsku "dwie kaczki") już opanowali sytuację, wydobyli maszynę i teraz ją reanimują.

   
ckps_kuraki