Zapisz się

Aktualności

subskrybuj rss archiwum

Nie tylko Żywkowo, czyli o przenosinach gniazda w Jarzeniu18.01.2017

Co prawda w samym Żywkowie mamy mnóstwo pracy związanej z bocianami, ale zdarza nam się podejmować interwencje także w innych koloniach lęgowych. We wsi Jarzeń mieszka Pani Jarosława Szkólnik. Jest to biedna, starsza Pani (78 lat), która mieszka samotnie i bardzo potrzebowała pomocy przy "bocianim" problemie. Otóż Pani Jarosława mieszka w domu, na dachu którego od ponad 50 lat gniazdują bociany. W roku 2007 założyliśmy pod gniazdem drewnianą platformę dachową...więcej

Wspólna inicjatywa PTOP, LP, firmy WOKAS i myśliwych.18.01.2017

Zawsze gdy mamy okazję obserwować, że nasza praca jest czymś więcej niż tylko pracą biurową, towarzyszy nam wspaniałe uczucie. W minionym tygodniu udaliśmy się w teren, żeby dokonać odbioru przepustów umożliwiających migrację zwierząt przez dwa bardzo szerokie i głębokie rowy melioracyjne. Rowy te odwadniają okolice wsi Kowalowy Gród oraz kopalnię torfu Rabinówka (obszar Niecki Gródecko-Michałowskiej, południowa część Puszczy Knyszyńskiej). Odprowadzane wody niosą dużą ilość rumowiska wleczonego, tzw. namułów. W związku...więcej

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków12.01.2017

Zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  w Białymstoku, przy ul. Ciepłej 40, w tzw. Auli Kameralnej (sala nr 305, III piętro, budynek E, wejście od ulicy Jagienki przy restauracji). Zaproszenie i załączniki znajdują się poniżej.  Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków  Uchwała Zarządu PTOP  Porządek obrad  Statut - proponowane zmiany w trybie śledź zmiany  PTOP...więcej

Współpraca PTOPu z Agencją Ekorozwoju 11.01.2017

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, mając na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, podjęła się administrowania projektu „Eko-inicjatyw na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów” na terenie wybranych gmin województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany będzie w ramach programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” wspieranego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pośród przedsięwzięć realizowanych w 2017 roku na terenie województwa podlaskiego...więcej

ZMIANY W STATUCIE PTOP - CZEKAMY NA UWAGI04.01.2017

Szanowni Członkowie PTOP, od kilku lat trwa dyskusja nad zmianami Statutu Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Opracowaliśmy propozycję zmian do Statutu PTOP. Zmiany te mają na celu jego uporządkowanie, doprecyzowanie zapisów niejednoznacznych oraz wprowadzenie zapisów odpowiadających aktualnej sytuacji, potrzebom i poziomowi rozwoju Stowarzyszenia. Uznaliśmy, że postulowane zmiany do Statutu należy poddać pod głosowanie na osobnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków chcemy również zaproponować pod głosowanie Regulamin prowadzenia Walnego...więcej

Dobre nowiny na początek roku!02.01.2017

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa na XXXIII zjazd Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który zaplanowaliśmy w tym roku w dniach 10-12 marca w Białowieży. Możecie liczyć na stałe punkty programu: wycieczki na sowy i do Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego, Wieczór Podróżnika. Od 10 w sali konferencyjnej w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego zaczynamy prelekcje, po części plenarnej proponujemy spotkanie integracyjne w Restauracji Parkowej, a w niedzielę zapraszamy zainteresowanych...więcej

Spotkanie rozpoczynające projekt25.11.2016

W dniu wczorajszym - 2016/11/24 - odbyła się konferencja inaugurująca nasz projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” nr LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz niemiecką fundację Vogelschutz-Komitee e.V. Na spotkaniu wspólnie z naszymi partnerami Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi i Biebrzańskim Parkiem Narodowym przedstawiliśmy założenia projektu oraz tematykę związaną z występowaniem bociana białego na świecie i zagrożeniami tego gatunku. Edyta...więcej

Komunikat28.10.2016

W czwartek, 20 października, w Goniądzu nad Biebrzą spotkali się przedstawiciele zarządów czterech organizacji: Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Ptaków Polskich, Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, Towarzystwa Przyrodniczego Dubelt. Oto najważniejsze wnioski z tego spotkania: Duża i ogólnopolska organizacja może to wszystko, co mała i regionalna – i jeszcze więcej. Naprawdę DUŻO więcej możemy razem! Jesteśmy przekonani, że synergia naszych doświadczeń – sukcesów oraz błędów – wiedzy, kontaktów, dążeń i pomysłów może być najlepszym fundamentem dla...więcej

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl