Zapisz się

Potrzeba ochrony

Nietoperze to ssaki, które na okres zimy zapadają w sen zwany hibernacją. Miejsca, w których hibernują nietoperze charakteryzują się specyficznymi warunkami: temperatura nie powinna spadać poniżej 0°C a wilgotność powietrza powinna być w miarę wysoka. Temperatura panująca w zimowiskach nie powinna zmieniać się znacząco w trakcie zimy. Takie warunki nietoperze odnajdują w jaskiniach skalnych, bunkrach, fortyfikacjach, studniach, piwnicach czy ziemiankach. Wiele z tego typu obiektów jest w złym stanie technicznym.
W przypadku Ostoi Warmińskiej głównym miejscem wykorzystywanym na zimowiska nietoperzy są opuszczone bunkry oraz piwnice kamienno-ziemne (tzw. ziemianki). W wielu przypadkach wymagają one prac remontowych w celu przywrócenia w nich dobrych warunków temperaturowo-wilgotnościowych, sprzyjających hibernacji nietoperzy.

Obecnie brak jest badań chiropterologicznych obszaru Ostoi Warmińskiej (zarówno populacji lęgowej i zimującej). Przewiduje się, że na terenie Ostoi Warmińskiej, tak jak i na innych obszarach województwa warmińsko-mazurskiego, w bunkrach i ziemiankach mogą zimować 3 gatunki nietoperzy:

  • gacek brunatny (Plecotus auritus),
  • nocek rudy (Myotis daubentonii),
  • nocek Natterera (Myotis Nattereri).

Nie wyklucza się także zimowania mopka (Barbastellus barbastellus) czy mroczka pozłocistego (Eptesicus nilssonii), choć gatunki te spotykane są bardzo rzadko.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl