Młoda samica krogulca (foto Anna Płowucha)Po ożywieniu w przyrodzie obserwowanym na przełomie lutego i marca, pierwsze dni kalendarzowej wiosny przypominają raczej początek stycznia. W Kalitniku, co prawda pięknie koncertują samce trznadli, bogatek i dzwońców, ale do stacji terenowej trudno dojechać bez łopaty. Pojawił się pierwszy kos, a mazurki zaczynają krzątać się wokół swoich kryjówek w bocianim gnieździe. Materiału na gniazda w tym roku nie zabraknie, ponieważ nasze koniki polskie gubią już zimową, puszystą sierść.

Dokarmiając ziarnem ptactwo, mimo woli zwabiliśmy też w okolice karmników dwa krogulce. Starego pomarańczowookiego samca i młodą, tamtoroczną samicę (na zdjęciu). Łatwiej tu w ciżbie ptactwa coś upolować. Co jakiś czas znajdujemy wokół domu ślady ich posiłków - oskuby sikor, trznadli a nawet szczygła. Cóż, takie ich bandyckie, krogulcze prawo.

Kalitnik 25 marca 2013

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl