wycieczki

 

wycieczka ornitologiczna21 września 2019 r. odbyła się ostatnia z cyklu wycieczek, realizowanych w ramach projektu „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007”.
W odróżnieniu do poprzednich, wczesnowiosennych wyjazdów, ten zorganizowany na zakończenie lata, miał pozwolić na obserwowanie ptaków migrujących na zimowiska.
Planowana trasa wycieczki przebiegała przez malowniczą Dolinę Górnej Narwi, gdzie Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje szereg działań i projektów mających na celu ochronę i tworzenie siedlisk ptakom wodno-błotnym. Dodatkowymi przystankami były stawy hodowlane na os. Dojlidy w Białymstoku oraz obóz obrączkarski Akcji Siemianówka. Do udziału w naszym wyjeździe zgłosiła się między innymi grupa młodzieży, rozpoczynająca przygodę z ornitologią. Wszyscy uczestnicy z dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem, pod opieką naszego kolegi Jarka Banacha, prowadzili obserwacje ptaków oraz słuchali ciekawostek na temat niektórych gatunków. Szczęściarzom udało się zaobserwować bąka przelatującego nad szuwarami. Poza tym uczestnicy podziwiali: błotniaka stawowego; łyski; perkozy dwuczube i perkozki; czaple białe i siwe;kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice; mewy: śmieszki, żółtonogie; polującego na wróble krogulca, suszące pióra kormorany i niezliczone szpaki, jaskółki brzegówki i dymówki.

Duże wrażenie na wszystkich wywarł obóz obrączkarski Akcji Siemianówka, gdzie dzięki uprzejmości wolontariuszy i opiekunów obozu, mogliśmy obserwować i czynnie uczestniczyć w pracy tamtejszych ornitologów, poprzez np. udział w obchodach mających na celu wyjmowanie z sieci złapanych okazów ptaków, obserwowanie procesu obrączkowania i opisywania złapanego ptaka a następnie wypuszczanie go na wolność. Młodzież ustawiała się w niekończącej się kolejce do wypuszczania, sikorek: bogatek, modraszek, czarnogłówek; rudzików; zięb; praktycznie nie do odróżnienia na pierwszy rzut oka: pierwiosnków, piecuszków; drozdów śpiewaków; kosów i jednego dzięciołka.

Wyjazd był też doskonałą okazją do przekazania informacji nt. projektu „Ochrona ptaków wodno- błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Każdy z biorących udział w wycieczce otrzymał także zestaw upominkowy składający się opaski odblaskowej i albumu informacyjno promocyjnego pt. „Wypas” wykonanych w ramach projektu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zgłoszenie i wzięcie udziału w naszej inicjatywie. Liczymy, żeprzekazana wiedza zachęci wszystkich do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody a w szczególności ptaków.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze wszystkich wyjazdów.

 

FE POIS logo EU

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo