pmpz

Przedstawiamy Państwu wstępne wyniki liczeń ptaków z listopada 2010 roku w ramach naszej nowej akcji Podlaski Monitoring Ptaków Zimujących. W Raporcie są zawarte obserwacje dokonane przez ponad 20 osobowy zespół. Kontrolami objęto obiekty znajdujące się na terenie Niziny Północnopodlaskiej oraz Pojezierzach Suwalskich, Pojezierzu Ełckim i Równinie Augustowskiej.

altLISTOPAD 2010
altGRUDZIEŃ 2010
altSTYCZEŃ 2011
altLISTOPAD 2011
Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom i zachęcamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w następnych liczeniach.
Drukuj