raporty

pmpz

Przedstawiamy Państwu wstępne wyniki liczeń ptaków z listopada 2010 roku w ramach naszej nowej akcji Podlaski Monitoring Ptaków Zimujących. W Raporcie są zawarte obserwacje dokonane przez ponad 20 osobowy zespół. Kontrolami objęto obiekty znajdujące się na terenie Niziny Północnopodlaskiej oraz Pojezierzach Suwalskich, Pojezierzu Ełckim i Równinie Augustowskiej.

altLISTOPAD 2010
altGRUDZIEŃ 2010
altSTYCZEŃ 2011
altLISTOPAD 2011
Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom i zachęcamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w następnych liczeniach.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo