raporty

logo_lpzLiczenie Ptaków Zimujących jest cykliczną akcją koordynowaną przez Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku i organizowaną we współpracy z PTOP. LPZ prowadzone jest na wybranych, co roku tych samych, odcinkach podlaskich rzek. Kontrole wykonywane są raz w miesiącu od listopada do lutego.

pdf LISTOPAD 2011.pdf

pmpz

Przedstawiamy Państwu wstępne wyniki liczeń ptaków z listopada 2010 roku w ramach naszej nowej akcji Podlaski Monitoring Ptaków Zimujących. W Raporcie są zawarte obserwacje dokonane przez ponad 20 osobowy zespół. Kontrolami objęto obiekty znajdujące się na terenie Niziny Północnopodlaskiej oraz Pojezierzach Suwalskich, Pojezierzu Ełckim i Równinie Augustowskiej.

altLISTOPAD 2010
altGRUDZIEŃ 2010
altSTYCZEŃ 2011
altLISTOPAD 2011
Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom i zachęcamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w następnych liczeniach.

 

 docx KRYTERIA OBSERWACJI.docx

pdf Raport styczeń 2017

pdf Raport grudzień 2016

pdf Raport listopad 2016.pdf

 pdf Raport październik 2016.pdf

pdf Raport wrzesień 2016.pdf

pdf RAPORT2015.pdf

pdf RAPORT2014.pdf

pdf RAPORT2013.pdf

pdf RAPORT2012.pdf

pdf RAPORT2010.pdf

pdf RAPORT2009.pdf

pdf RAPORT2008.pdf

 

Źródło danych
Wykorzystano obserwacje zgromadzone w Północnopodlaskiej Kartotece Ornitologicznej działającej przy Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, Polskiej Kartotece Przyrodniczej znajdującej się pod adresem: http://kartoteka.bocian.org.pl oraz na stronach: avestom, clanga, forum przyroda, PPPptaki, BirdWatching.pl, a także dane z raportów i orzeczeń komisji faunistycznej oraz dane nadesłane bezpośrednio od autorów obserwacji. Prosimy Wszystkich o uwagi oraz o szybkie nadsyłanie obserwacji i fotografii.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
alt
RAPORT PDF
Do chwili obecnej na terenie Niziny Północnopodlaskiej w okresie zimowym badania dotyczące liczebności ptaków ograniczały się głównie do kontroli dolin rzecznych oraz terenów otwartych (pola, łąki). Brak opracowań i publikacji dotyczących zimowania ptaków na obszarach zabudowanych stał się jednym z głównych powodów do przeprowadzenia liczeń w tym terenie. Celem akcji było zebranie reprezentatywnych danych odnośnie liczebności, rozmieszczenia i składu gatunkowego ptaków zimujących w miejscowościach różnej wielkości w województwie podlaskim. Niniejsze podsumowanie prezentuje wstępne wyniki liczenia wybranych gatunków ptaków przeprowadzonego w dniach 10-12.01.2009 roku.

krzyżówka na rzece Netta, fot. Grzegorz Grygoruk

W okresie późnojesiennym oraz zimą jeziora, rzeki czy nawet małe cieki wodne w miastach oraz oczyszczalnie ścieków są ważnymi miejscami bytowania ptaków wodnych. Zachęcamy do wyjść w teren także w tym okresie. Szczególnie zapraszamy do uczestnictwa w akcjach zimowych o tajemniczych skrótach: PMPZ i LPZ, prowadzonych cyklicznie od listopada do lutego.

Pierwsza akcja trwa od 2010 roku i miał to być z założenia Podlaski Monitoring Ptaków Zimujących (PMPZ), ale okazało się, że kontrolami objęto również akweny na Pojezierzach Suwalskich i Ełckim oraz Równinie Augustowskiej. W tym roku zainteresowanie projektem rozszerza teren badań na Warmię i Mazury. Więcej o akcji i wynikach z poprzedniego sezonu w zakładce http://www.ptop.org.pl/z-terenu/ptasie-raporty.html

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo