1Jesienią ubiegłego roku rozpoczęliśmy nowy projekt ochrony ptaków szponiastych, o którym będzie można przeczytać w tegorocznym biuletynie PTOP. Projekt dotyczy 4 obszarów Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim (Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska. Przez pierwsze miesiące projektu nie odchodzimy zza komputera i staramy się rozruszać projekt tak, aby wszystko zostało rozpoczęte zgodnie z planem, ale przede wszystkim zgodnie z biologią ptaków. I tak oto pierwsze efekty już do nas spływają. Nasi wykonawcy - ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów, przysyłają pierwsze raporty z prac terenowych. Kanie i bieliki już robią porządki wiosenne w swoch M1, niektóre ptaki już twardo wysiadują pierwsze jaja. Słowem - wiosna na całego! Czekamy na naszego głównego bohatera projektu - orlika krzykliwego, którego pierwsze osobniki już dotarły na lęgowiska, ale znaczna część jest jeszcze w drodze. Poniżej migawka naszych ptasich obiektów ochroniarskich. Niebawem ruszy podstrona projektu i zdradzimy Wam nieco więcej szczegółów!

Uwaga! Zdjęcia gniazd zostały wykonane podczas kontroli w strefach ochronnych. Osoby wykonujące zdjęcia posiadają wszystkie obowiązujące prawem zezwolenia na wejście do stref a wykonywanie zdjęć nie stanowi celu ich pracy, jest to dokumentacja wykonywana przy okazji obserwacji ptaków i określania stanu zasiedlenia gniazd.

 

fe_is_rgb-1

Projekt „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku

 

 

Drukuj