Zapraszamy wszystkich chętnych,na wspólne kultywowanie zapomnianej tradycji pieczenia drożdżowych bułek w kształcie bocianich łap. Warsztaty połączone z projekcją filmu pt. "Kraina 1000 bocianów" odbędą się w ramach prowadzonego przez nasze Towarzystwo projektu pn. „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski"

LIFE15 NAT/PL/000728 LIFEciconiaPL współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu LIFE oraz Vogelschutz Komitee e.V.

plakat

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo