Torfowiska warmii i mazur

Opracowanie planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000: PLH280009 Bieńkowo, PLH280010 Budwity, PLH280011 Gązwa i PLH280039 Jonkowo-Warkały

PZO opracowywane są w ramach projektu POIS.05.01.00.00-215/09 „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", którego

Beneficjentem jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.


budwity_pzo

1. Materiały do konsultacji społecznych
Projekt PZO Budwity PLH280010 - 2012-12-31 (4418 KB)

Informacje o obszarach
1. Budwity PLH280010
Położenie: gmina Małdyty
Powierzchnia: 450,93 ha


bienkowo_1

2. Materiały do konsultacji społecznych
Projekt PZO PLH280009 Bieńkowo - 2012-12-31 (3512 KB)


Informacje o obszarach

2. PLH280009 Bieńkowo
Położenie: gmina Lelkowo
Powierzchnia: 122,70 ha

 

gazwa

3. Materiały do konsultacji społecznych
Projekt PZO PLH280011 Gązwa - 2012-12-31 (1761 KB)


Informacje o obszarach

3. PLH280011 Gązwa
Położenie: gmina Mrągowo
Powierzchnia: 499,14 ha

 

 

jonkowo_warkaly

4. Materiały do konsultacji społecznych
Projekt PZO PLH280039 Jonkowo-Warkały - 2012-12-31 (4685 KB)


Informacje o obszarach

4. PLH280039 Jonkowo-Warkały
Położenie: gmina Jonkowo
Powierzchnia: 226,50 ha

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo