Torfowiska warmii i mazur

Zapraszamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie nr WOPN-OON.6320.23.2.2012.MK.WS z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty: PLH280011 Gązwa, PLH280009 Bieńkowo, PLH280010 Budwity, PLH280039 Jonkowo-Warkały.

obwieszczenie_RDOŚ - 10.08.2012 r. (274 kB)

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo