Torfowiska warmii i mazur

Rosiczka okrągłolistna fot.J.ŁaźniewskiProjekt czynnej ochrony torfowisk na Warmii i Mazurach skończył się już ponad 1,5 roku temu, ale nie daje on nam o sobie zapomnieć. W końcu bowiem udało się powiększyć rezerwat przyrody "Sołtysek" w gminie Pasym. Rezerwat ten został powołany w 1969 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jego powierzchnia wynosiła 10,47 ha, a celem ochrony było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska chamedafne północnej. W ramach projektu "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" o nr POIS.05.01.00-00-215/09 przeprowadziliśmy inwentaryzację szaty roślinnej terenów przyległych do rezerwatu przyrody Sołtysek, która potwierdziła nasze przypuszczenia. Teren wokół rezerwatu był wyjątkowo cenny i ściśle powiązany z torfowiskiem. Ponadto obszar poza rezerwatem miał bardzo duży wpływ na poziom wody w torfowisku.
Wyniki naszych badań stały się podstawą do poszerzenia granic rezerwatu przyrody Sołtysek. Obecnie całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 38,60 ha, czyli prawie 4 razy więcej niż do tej pory.
Zarządzenie dostępne na:

http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyr

Na zdjęciu rosiczka okrągłolistna w obiektywie naszego członka i wolontariusza Jerzego Łaźniewskiego.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo