rezerwat Rabinówka, fot. T. i G. KlosowscyMimo ujemnej temperatury Niecka Gródecko-Michałowska pozostaje gorącym zagłębiem działań naszego Towarzystwa. Jednocześnie na tym terenie jest realizowane kilka zadań, w tym dużych prac budowlanych, wykonywanych w ramach dwóch odrębnych projektów. Niedawno zakończyliśmy jedno z kluczowych zadań projektu dotyczącego ochrony torfowisk – przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie i w otoczeniu rezerwatu Rabinówka. Powstały 4 budowle piętrzące, w tym imponujący jaz na Cieku Tartacznym oraz zasypano ponad 2 km rowów melioracyjnych odwadniających torfowisko. Warunki pogodowe, jak zwykle w naszych pracach, nie rozpieszczały wykonawcy. Intensywne opady deszczu we wrześniu utrudniły rozpoczęcie zadania. Mimo trudnych początków inwestycja została zakończona w terminie. Niestety następnego dnia po odbiorze końcowym, jaz jak i zasypane rowy, znalazły się pod śniegiem, więc efekty prac możemy zademonstrować już tylko na fotografiach. Najważniejsze dla nas są jednak efekty ekologiczne wykonanych zadań, liczymy że pierwsze korzystne dla przyrody Niecki zmiany zobaczymy już w najbliższym sezonie. A więc, byle do wiosny!

odbiór zasypanego rowu pod czujnym dyrektorskim okiem, fot. Archiwum PTOP     budowa tymczasowej ścianki szczelnej na Cieku Tartacznym, fot. Marta Potocka     ścianka jak spod linijki, fot. Marta Potocka     umocnienie dna i skarp gabionami (narzut kamienny w siatkach), fot. Archiwum PTOP

budowa jazu, fot. Archiwum PTOP     przepust z pietrzęniem, fot. Archiwum PTOP     funkcjonujący jaz, fot. Archiwum dospatos     jaz na Cieku Tartacznym - koniec budowy, fot. Archwum dospatos

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo