Jezioro Wiejki, fot. T. i G. KłosowscyPierwszą inwestycją, która wpłynęła istotnie na lokalny układ hydrologiczny na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej było wykopanie tzw. Rowu Tartacznego pod koniec XIX w. Największe zmiany w zasobach wodnych tych terenów spowodowały odwodnienia przeprowadzone w latach 1956-57, wykonane na potrzeby wykorzystania torfu do celów gospodarczych – powstały wówczas kopalnie funkcjonujące do czasów współczesnych. Kolejne, zakrojone na szeroką skalę melioracje wykonano w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Przyczyniły się one do drastycznego obniżenia poziomu wód gruntowych. Konsekwencją przesuszenia i mineralizacji torfu jest zanikanie rzadkich roślin związanych z torfowiskami i wkraczanie niepożądanych zbiorowisk leśnych.

W ramach kolejnych projektów realizowanych na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej likwidujemy rowy melioracyjne. Niestety ze względu na procedury administracyjne i trudne uzgodnienia możemy zasypywać tylko rowy położone na naszych gruntach, zakupionych wcześniej z projektu lub innych dotacji. Przygotowanie formalne zadania do realizacji trwa dużo dłużej niż sama praca koparki, ale powoli i systematycznie zwalczamy kolejne rowy. Maszyny pracują! Do końca roku zasypiemy ponad 2 km rowów w ramach projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”.

dsc_0566                         dsc_0670                          dsc_0696

Drukuj