Gorbacz_zastawka

Gorbacz

Do końca lutego 2013 r. trwały prace budowlane na terenie rezerwatów Niecki Górecko- Michałowskiej. W ciągu tych kilku jesienno-zimowych miesiecy przełomu lat 2012/2013 wybudowano ponad 60 obiektów małej retencji - głównie zastawek na wszystkich rowach, które znajdują się na terenie rezerwatu przyrody "Gorbacz" chroniącego torfowisko wysokie.

Wreszcie w połowie kwietnia śnieg stopniał i przegrodzone rowy wypełniły sie wodą, a progi i zastawki zaczęły pracować na rzecz przyrody. Równocześnie na wcześniej oczyszczonym z brzozy mszarze pojawiła się od wielu lat niewidziana woda. Liczymy, że teraz na zdegradowane przesuszeniem torfowisko wrócą charakterystyczne gatunki roślin jak np. modrzewnica, żurawina i rosiczka. A w przyszłości być może również cietrzewie?

Budowa obiektów małej retencji stanowi część projektu pt.: "Ochrona ginacych torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska".

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo